HE 163/2012 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle vuoden 2012 kolmannen lisätalousarvioesityksen (HE 136/2012 vp) täydentämisestä

(Kolmas lisäbudjetti 2012, täydentäminen)

1. Vuoden 2012 III lisätalousarvio

Voimaantulo

01.12.2012

Säädöskokoelma
645/2012
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

Ainoa käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Vuoden 2012 III lisätalousarvio

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Valtiovarainministeriö

Esittelijä

Budjettipäällikkö Mäkinen

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

15.11.2012

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
16.11.2012 Päättynyt PTK 112/2012
Päätös

Asia lähetettiin valtiovarainvaliokuntaan.

Istuntopöytäkirjan sivu

4

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Valtiovarainvaliokunta

Mietintö

Valtiovarainvaliokunnan mietintö
VaVM 27/2012 vp
Valmistunut

20.11.2012

Päätösehdotus

Valtiovarainvaliokunta ehdottaa, että ehdotus vuoden 2012 kolmanneksi lisätalousarvioksi hyväksytään hallituksen esityksen ja sitä täydentävän esityksen mukaisena, että lisätalousarvioaloitteet LTA 86-99/2012 vp hylätään ja että lisätalousarviota sovelletaan 1 päivästä joulukuuta 2012 alkaen.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

20.11.2012

Istuntopöytäkirja
PTK 113/2012 vp
Päätös

Mietintö pantiin pöydälle 22.11.2012 pidettävään täysistuntoon ja lisätalousarvioehdotuksen ainoassa käsittelyssä noudatettava menettelytapa hyväksyttiin.

Ainoa käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
22.11.2012 Keskeytetty PTK 115/2012
23.11.2012 Päättynyt PTK 116/2012 1-9
Istuntopöytäkirjan sivu

3

Päätös

Eduskunta hyväksyi lisätalousarvioehdotuksen mietinnön mukaisena. Eduskunta yhtyi valiokunnan ehdotukseen lisätalousarvioaloitteiden hylkäämisestä. Eduskunta hyväksyi valiokunnan ehdotuksen lisätalousarvion soveltamisesta. Asian käsittely päättyi.

Asian käsittely on yhdistetty

HE 136/2012 vp

Eduskunnan kirjelmä

Pvm

23.11.2012

Kirjelmä
EK 29/2012 vp

Muiden yhdessä käsiteltävien asioiden käsittelytiedot

Asiasanat