Valtiopaivaasia HE 165/2013

HE 165/2013 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle vuoden 2013 neljänneksi lisätalousarvioksi

(Neljäs lisäbudjetti 2013 )

Päätökset

1. Vuoden 2013 IV lisätalousarvio

Voimaantulo

01.12.2013

Säädöskokoelma
836/2013
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

Ainoa käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Vuoden 2013 IV lisätalousarvio

Annettu eduskunnalle

Pvm

24.10.2013

Ministeriö

Valtiovarainministeriö

Esittelijä

Budjettipäällikkö Mäkinen

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

25.10.2013

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
05.11.2013 Päättynyt PTK 107/2013 1
Päätös

Asia lähetettiin valtiovarainvaliokuntaan.

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Valtiovarainvaliokunta

Mietintö

Valtiovarainvaliokunnan mietintö
VaVM 25/2013 vp
Valmistunut

22.11.2013

Päätösehdotus

Valtiovarainvaliokunta ehdottaa, että ehdotus vuoden 2013 neljänneksi lisätalousarvioksi hyväksytään hallituksen esityksen mukaisena, että lisätalousarviota sovelletaan 1 päivästä joulukuuta 2013 alkaen.

Vastalauseet

Mietintöön liittyy 1 vastalause

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

22.11.2013

Istuntopöytäkirja
PTK 118/2013 vp
Päätös

Mietintö pantiin pöydälle 26.11.2013 pidettävään täysistuntoon ja lisätalousarvioehdotuksen ainoassa käsittelyssä noudatettava menettelytapa hyväksyttiin.

Ainoa käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
26.11.2013 Keskeytetty PTK 119/2013 9
27.11.2013 Päättynyt PTK 120/2013 2 1-3
Päätös

Eduskunta hyväksyi lisätalousarvioehdotuksen mietinnön mukaisena. Eduskunta hyväksyi valiokunnan ehdotuksen lisätalousarvion soveltamisesta. Asian käsittely päättyi.

Eduskunnan kirjelmä

Pvm

28.11.2013

Kirjelmä
EK 26/2013 vp

Asiasanat