Valtiopaivaasia HE 167/1996

HE 167/1996 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sairausvakuutuslain 5 a §:n väliaikaisesta muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

(Budjettilakiehdotus)
Huomautus

Tarkistettu nimike: 2) Laki lääkelain 66 §:n väliaikaisesta muuttamisesta, EV 143/1996 vp

Päätökset

1) Laki sairausvakuutuslain 5 a §:n väliaikaisesta muuttamisesta

Vahvistettu

22.11.1996

Voimaantulo

01.01.1997

Säädöskokoelma
897/1996
Päätös

Hyväksytty

2) Laki lääkelain väliaikaisesta muuttamisesta

Vahvistettu

22.11.1996

Voimaantulo

01.01.1997

Säädöskokoelma
898/1996
Päätös

Hyv. muutettuna

3) Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain 5 §:n väliaikaisesta muuttamisesta

Vahvistettu

22.11.1996

Voimaantulo

01.01.1997

Säädöskokoelma
899/1996
Päätös

Hyväksytty

4) Laki erikoissairaanhoitolain 56 a §:n väliaikaisesta muuttamisesta

Vahvistettu

22.11.1996

Voimaantulo

01.01.1997

Säädöskokoelma
900/1996
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Laki sairausvakuutuslain 5 a §:n väliaikaisesta muuttamisesta

2) Laki lääkelain väliaikaisesta muuttamisesta

3) Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain 5 §:n väliaikaisesta muuttamisesta

4) Laki erikoissairaanhoitolain 56 a §:n väliaikaisesta muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

04.10.1996

Ministeriö

Sosiaali- ja terveysministeriö

Esittelijä

Vanh. hallitussihteeri Kairisalo

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

04.10.1996

Istuntopöytäkirja
Istuntopöytäkirjan sivu

3570

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
08.10.1996 Päättynyt PTK 119/1996 3667

Valiokuntakäsittely

Sosiaali- ja terveysvaliokunta

Mietintö

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö
StVM 25/1996 vp
Valmistunut

24.10.1996

Päätösehdotus

Hyv. muutettuna

Vastalauseet

Mietintöön liittyy 1 vastalause

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

24.10.1996

Istuntopöytäkirja
PTK 126/1996 vp
Päätös

Perjantain istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
25.10.1996 Poistettu PTK 127/1996 4032
30.10.1996 Päättynyt PTK 129/1996 4159

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
31.10.1996 Päättynyt PTK 131/1996 4192
Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
05.11.1996 Keskeytynyt PTK 133/1996 4292
08.11.1996 Päättynyt PTK 137/1996 4364 4

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

08.11.1996

Hyväksytyt lausumat

Perustelul., StVM, 1