Valtiopaivaasia HE 167/1997

HE 167/1997 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kansanterveyslain muuttamisesta

Päätökset

1) Laki kansanterveyslain muuttamisesta

Vahvistettu

11.12.1997

Voimaantulo

01.03.1998

Säädöskokoelma
1131/1997
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Laki kansanterveyslain muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

09.10.1997

Ministeriö

Sosiaali- ja terveysministeriö

Esittelijä

Ylitarkastaja Niemi

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

09.10.1997

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
14.10.1997 Päättynyt PTK 125/1997

Valiokuntakäsittely

Sosiaali- ja terveysvaliokunta

Mietintö

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö
StVM 23/1997 vp
Valmistunut

18.11.1997

Päätösehdotus

Hyväksytty

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

19.11.1997

Istuntopöytäkirja
PTK 144/1997 vp
Päätös

Torstain istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
20.11.1997 Päättynyt PTK 146/1997

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
25.11.1997 Päättynyt PTK 149/1997
Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
28.11.1997 Päättynyt PTK 154/1997

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

28.11.1997

​​​​