Valtiopaivaasia HE 168/1993

HE 168/1993 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sosiaali- ja terveydenhuollon suunnittelusta ja valtionosuudesta annetun lain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta

(Budjettilakiehdotus)

Päätökset

1) Laki sosiaali- ja terveydenhuollon suunnittelusta ja valtionosuudesta annetun lain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta

Vahvistettu

17.12.1993

Voimaantulo

01.01.1994

Säädöskokoelma
1287/1993
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Laki sosiaali- ja terveydenhuollon suunnittelusta ja valtionosuudesta annetun lain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

24.09.1993

Ministeriö

Sosiaali- ja terveysministeriö

Esittelijä

Vanh. hallitussihteeri Järvinen

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

28.09.1993

Istuntopöytäkirja
Istuntopöytäkirjan sivu

2786

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
28.09.1993 Pp 5.10. PTK 103/1993 2817
05.10.1993 Päättynyt PTK 107/1993 2986

Valiokuntakäsittely

Sosiaali- ja terveysvaliokunta

Mietintö

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö
StVM 50/1993 vp
Valmistunut

02.12.1993

Päätösehdotus

Hyv. muutettuna

Vastalauseet

Mietintöön liittyy 1 vastalause

Lausunnot

Hallintovaliokunnan lausunto
HaVL 5/1993 vp
Valmistunut

26.11.1993

Eriävät mielipiteet

Lausuntoon liittyy 1 eriävä mielipide

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

02.12.1993

Istuntopöytäkirja
PTK 158/1993 vp
Päätös

Seuraavaan istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
03.12.1993 Poistettu PTK 159/1993 4843
04.12.1993 Päättynyt PTK 162/1993 4900

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
04.12.1993 Keskeytynyt PTK 164/1993 4908
05.12.1993 Päättynyt PTK 165/1993 4917 5
Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
08.12.1993 Päättynyt PTK 169/1993 5169 22

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

13.12.1993

​​​​