Valtiopaivaasia HE 168/1995

HE 168/1995 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi arvonlisäverolain muuttamisesta

Huomautus

HE/EU Kom (94) 515 lopull. Kom (94) 58 lopull. Kom (92) 448 lopull. 95/7/EY

Päätökset

1) Laki arvonlisäverolain muuttamisesta

Vahvistettu

29.12.1995

Voimaantulo

01.01.1996

Säädöskokoelma
1767/1995
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
ja ainoa käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Laki arvonlisäverolain muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

27.10.1995

Ministeriö

Valtiovarainministeriö

Esittelijä

Lainsäädäntöneuvos Parkkola

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

27.10.1995

Istuntopöytäkirja
Istuntopöytäkirjan sivu

2258

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
02.11.1995 Päättynyt PTK 91/1995 2455

Valiokuntakäsittely

Valtiovarainvaliokunta

Mietintö

Valtiovarainvaliokunnan mietintö
VaVM 48/1995 vp
Valmistunut

05.12.1995

Päätösehdotus

Hyv. muutettuna

Vastalauseet

Mietintöön liittyy 1 vastalause

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

07.12.1995

Istuntopöytäkirja
PTK 121/1995 vp
Päätös

Seuraavaan istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
07.12.1995 Päättynyt PTK 122/1995 3265

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
07.12.1995 Keskeytynyt PTK 123/1995 3274
08.12.1995 Päättynyt PTK 124/1995 3281 5-9
Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely ja ainoa käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
12.12.1995 Päättynyt PTK 127/1995 3399 3-5

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

12.12.1995

Hyväksytyt lausumat

Perustelul., VaVM, 1