Valtiopaivaasia HE 168/1996

HE 168/1996 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle kansaneläkelain ja eräiden siihen liittyvien lakien sosiaalivakuutustoimikuntaa koskevien säännösten muuttamisesta

(Budjettilakiehdotus)

Päätökset

1) Laki kansaneläkelain muuttamisesta

Vahvistettu

08.11.1996

Voimaantulo

01.01.1997

Säädöskokoelma
827/1996
Päätös

Hyväksytty

2) Laki perhe-eläkelain muuttamisesta

Vahvistettu

08.11.1996

Voimaantulo

01.01.1997

Säädöskokoelma
828/1996
Päätös

Hyväksytty

3) Laki rintamasotilaseläkelain muuttamisesta

Vahvistettu

08.11.1996

Voimaantulo

01.01.1997

Säädöskokoelma
829/1996
Päätös

Hyväksytty

4) Laki eläkkeensaajien asumistukilain muuttamisesta

Vahvistettu

08.11.1996

Voimaantulo

01.01.1997

Säädöskokoelma
830/1996
Päätös

Hyväksytty

5) Laki vammaistukilain 8 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

08.11.1996

Voimaantulo

01.01.1997

Säädöskokoelma
831/1996
Päätös

Hyväksytty

6) Laki sairausvakuutuslain muuttamisesta

Vahvistettu

08.11.1996

Voimaantulo

01.01.1997

Säädöskokoelma
832/1996
Päätös

Hyväksytty

7) Laki työttömyysturvalain muuttamisesta

Vahvistettu

08.11.1996

Voimaantulo

01.01.1997

Säädöskokoelma
833/1996
Päätös

Hyväksytty

8) Laki työvoimapoliittisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain 21 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

08.11.1996

Voimaantulo

01.01.1997

Säädöskokoelma
834/1996
Päätös

Hyväksytty

9) Laki työntekijäin eläkelain 19 a ja 19 d §:n muuttamisesta

Vahvistettu

08.11.1996

Voimaantulo

01.01.1997

Säädöskokoelma
835/1996
Päätös

Hyväksytty

10) Laki merimieseläkelain 28 b ja 63 a §:n muuttamisesta

Vahvistettu

08.11.1996

Voimaantulo

01.01.1997

Säädöskokoelma
836/1996
Päätös

Hyväksytty

11) Laki valtion eläkelain 14 ja 17 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

08.11.1996

Voimaantulo

01.01.1997

Säädöskokoelma
837/1996
Päätös

Hyväksytty

12) Laki tapaturmavakuutuslain 61 a §:n muuttamisesta

Vahvistettu

08.11.1996

Voimaantulo

01.01.1997

Säädöskokoelma
838/1996
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Laki kansaneläkelain muuttamisesta

2) Laki perhe-eläkelain muuttamisesta

3) Laki rintamasotilaseläkelain muuttamisesta

4) Laki eläkkeensaajien asumistukilain muuttamisesta

5) Laki vammaistukilain 8 §:n muuttamisesta

6) Laki sairausvakuutuslain muuttamisesta

7) Laki työttömyysturvalain muuttamisesta

8) Laki työvoimapoliittisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain 21 §:n muuttamisesta

9) Laki työntekijäin eläkelain 19 a ja 19 d §:n muuttamisesta

10) Laki merimieseläkelain 28 b ja 63 a §:n muuttamisesta

11) Laki valtion eläkelain 14 ja 17 §:n muuttamisesta

12) Laki tapaturmavakuutuslain 61 a §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

04.10.1996

Ministeriö

Sosiaali- ja terveysministeriö

Esittelijä

Vanh. hallitussihteeri Kairisalo

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

04.10.1996

Istuntopöytäkirja
Istuntopöytäkirjan sivu

3570

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
08.10.1996 Päättynyt PTK 119/1996 3667

Valiokuntakäsittely

Sosiaali- ja terveysvaliokunta

Mietintö

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö
StVM 24/1996 vp
Valmistunut

22.10.1996

Päätösehdotus

Hyväksytty

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

22.10.1996

Istuntopöytäkirja
PTK 123/1996 vp
Päätös

Seuraavaan istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
23.10.1996 Poistettu PTK 124/1996 3899
23.10.1996 Päättynyt PTK 125/1996 3950

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
24.10.1996 Päättynyt PTK 126/1996 4017
Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
29.10.1996 Päättynyt PTK 128/1996 4067

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

29.10.1996