HE 168/1996 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle kansaneläkelain ja eräiden siihen liittyvien lakien sosiaalivakuutustoimikuntaa koskevien säännösten muuttamisesta

(Budjettilakiehdotus)

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1) Laki kansaneläkelain muuttamisesta

Vahvistettu

08.11.1996

Voimaantulo

01.01.1997

Säädöskokoelma
827/1996
Päätös

Hyväksytty

2) Laki perhe-eläkelain muuttamisesta

Vahvistettu

08.11.1996

Voimaantulo

01.01.1997

Säädöskokoelma
828/1996
Päätös

Hyväksytty

3) Laki rintamasotilaseläkelain muuttamisesta

Vahvistettu

08.11.1996

Voimaantulo

01.01.1997

Säädöskokoelma
829/1996
Päätös

Hyväksytty

4) Laki eläkkeensaajien asumistukilain muuttamisesta

Vahvistettu

08.11.1996

Voimaantulo

01.01.1997

Säädöskokoelma
830/1996
Päätös

Hyväksytty

5) Laki vammaistukilain 8 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

08.11.1996

Voimaantulo

01.01.1997

Säädöskokoelma
831/1996
Päätös

Hyväksytty

6) Laki sairausvakuutuslain muuttamisesta

Vahvistettu

08.11.1996

Voimaantulo

01.01.1997

Säädöskokoelma
832/1996
Päätös

Hyväksytty

7) Laki työttömyysturvalain muuttamisesta

Vahvistettu

08.11.1996

Voimaantulo

01.01.1997

Säädöskokoelma
833/1996
Päätös

Hyväksytty

8) Laki työvoimapoliittisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain 21 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

08.11.1996

Voimaantulo

01.01.1997

Säädöskokoelma
834/1996
Päätös

Hyväksytty

9) Laki työntekijäin eläkelain 19 a ja 19 d §:n muuttamisesta

Vahvistettu

08.11.1996

Voimaantulo

01.01.1997

Säädöskokoelma
835/1996
Päätös

Hyväksytty

10) Laki merimieseläkelain 28 b ja 63 a §:n muuttamisesta

Vahvistettu

08.11.1996

Voimaantulo

01.01.1997

Säädöskokoelma
836/1996
Päätös

Hyväksytty

11) Laki valtion eläkelain 14 ja 17 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

08.11.1996

Voimaantulo

01.01.1997

Säädöskokoelma
837/1996
Päätös

Hyväksytty

12) Laki tapaturmavakuutuslain 61 a §:n muuttamisesta

Vahvistettu

08.11.1996

Voimaantulo

01.01.1997

Säädöskokoelma
838/1996
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Laki kansaneläkelain muuttamisesta

2) Laki perhe-eläkelain muuttamisesta

3) Laki rintamasotilaseläkelain muuttamisesta

4) Laki eläkkeensaajien asumistukilain muuttamisesta

5) Laki vammaistukilain 8 §:n muuttamisesta

6) Laki sairausvakuutuslain muuttamisesta

7) Laki työttömyysturvalain muuttamisesta

8) Laki työvoimapoliittisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain 21 §:n muuttamisesta

9) Laki työntekijäin eläkelain 19 a ja 19 d §:n muuttamisesta

10) Laki merimieseläkelain 28 b ja 63 a §:n muuttamisesta

11) Laki valtion eläkelain 14 ja 17 §:n muuttamisesta

12) Laki tapaturmavakuutuslain 61 a §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Sosiaali- ja terveysministeriö

Esittelijä

Vanh. hallitussihteeri Kairisalo

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

04.10.1996

Istuntopöytäkirjan sivu

3570

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
08.10.1996 Päättynyt PTK 119/1996
Istuntopöytäkirjan sivu

3667

Valiokuntakäsittely

Sosiaali- ja terveysvaliokunta

Mietintö

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö
StVM 24/1996 vp
Valmistunut

22.10.1996

Päätösehdotus

Hyväksytty

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

22.10.1996

Istuntopöytäkirja
PTK 123/1996 vp
Päätös

Seuraavaan istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
23.10.1996 Poistettu PTK 124/1996
23.10.1996 Päättynyt PTK 125/1996

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
24.10.1996 Päättynyt PTK 126/1996
Istuntopöytäkirjan sivu

4017

Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
29.10.1996 Päättynyt PTK 128/1996
Istuntopöytäkirjan sivu

4067

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

29.10.1996

Vastaus
EV 137/1996 vp