Valtiopaivaasia HE 170/2009

HE 170/2009 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi kunnallisen eläkelain, kunnallisen eläkelain voimaanpanolain 3 §:n ja valtion eläkelain muuttamisesta

Päätökset

1. Laki kunnallisen eläkelain muuttamisesta

Vahvistettu

20.11.2009

Voimaantulo

01.01.2010

Säädöskokoelma
925/2009
Päätös

Hyväksytty

2. Laki kunnallisen eläkelain voimaanpanolain 3 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

20.11.2009

Voimaantulo

01.01.2010

Säädöskokoelma
926/2009
Päätös

Hyväksytty

3. Laki valtion eläkelain muuttamisesta

Vahvistettu

20.11.2009

Voimaantulo

01.01.2010

Säädöskokoelma
927/2009
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki kunnallisen eläkelain muuttamisesta

2. Laki kunnallisen eläkelain voimaanpanolain 3 §:n muuttamisesta

3. Laki valtion eläkelain muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

02.10.2009

Ministeriö

Valtiovarainministeriö

Esittelijä

Hallitusneuvos Strömberg

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

06.10.2009

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
06.10.2009 Päättynyt PTK 87/2009 3
Päätös

Asia lähetettiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Sosiaali- ja terveysvaliokunta

Mietintö

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö
StVM 34/2009 vp
Valmistunut

13.10.2009

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että lakiehdotukset hyväksytään muuttamattomina.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

15.10.2009

Istuntopöytäkirja
PTK 93/2009 vp
Päätös

Mietintö pantiin pöydälle 16.10.2009 pidettävään täysistuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
16.10.2009 Poistettu PTK 94/2009 5
20.10.2009 Päättynyt PTK 95/2009 40
Päätös

Eduskunta hyväksyi lakiehdotusten sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
03.11.2009 Päättynyt PTK 99/2009 13
Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt lakiehdotukset. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

11.11.2009