HE 171/2002 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ajoneuvoliikennerekisteristä

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1. Laki ajoneuvoliikennerekisteristä

Vahvistettu

13.06.2003

Voimaantulo

01.01.2004

Säädöskokoelma
541/2003
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki ajoneuvoliikennerekisteristä

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Liikenne- ja viestintäministeriö

Esittelijä

Apulaisosastopäällikkö Lampinen

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

04.10.2002

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
08.10.2002 Päättynyt PTK 112/2002
Päätös

Asia lähetettiin liikennevaliokuntaan, jolle hallintovaliokunnan tulee antaa lausuntonsa.

Istuntopöytäkirjan sivu

11

Valiokuntakäsittely

Liikennevaliokunta

Mietintö

Liikennevaliokunnan mietintö
LiVM 25/2002 vp
Valmistunut

23.01.2003

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että eduskunta hallituksen esityksen pohjalta hyväksyy lakiehdotuksen.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

24.01.2003

Istuntopöytäkirja
PTK 188/2002 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 28.01.2003 pidettävään istuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
28.01.2003 Päättynyt PTK 189/2002
Päätös

Lakiehdotus hyväksyttiin valiokunnan ehdotuksen mukaisesti.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
31.01.2003 Päättynyt PTK 193/2002
Istuntopöytäkirjan sivu

5

Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä päätetyn lakiehdotuksen.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

03.06.2003

Vastaus
EV 263/2002 vp