Valtiopaivaasia HE 172/1991

HE 172/1991 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle työttömyyskassalain 29 §:n muuttamisesta

Päätökset

Työttömyyskassalain 29 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

21.11.1991

Voimaantulo

22.11.1991

Säädöskokoelma
1353/1991
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

Työttömyyskassalain 29 §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

25.10.1991

Ministeriö

Sosiaali- ja terveysministeriö

Esittelijä

Vanh. hallitussihteeri Heikkilä

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

29.10.1991

Istuntopöytäkirja
Istuntopöytäkirjan sivu

2361

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
31.10.1991 Päättynyt PTK 75/1991 2470

Valiokuntakäsittely

Sosiaali- ja terveysvaliokunta

Mietintö

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö
StVM 6/1991 vp
Valmistunut

05.11.1991

Päätösehdotus

Hyväksytty

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

05.11.1991

Istuntopöytäkirja
PTK 77/1991 vp
Päätös

Perjantain istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
08.11.1991 Päättynyt PTK 79/1991 2573

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
12.11.1991 Päättynyt PTK 80/1991 2591
Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
15.11.1991 Päättynyt PTK 85/1991 2686

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

18.11.1991

Asiasanat

​​​​