HE 172/1995 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi työmarkkinatuesta annetun lain muuttamisesta

(Budjettilakiehdotus)

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1) Laki työmarkkinatuesta annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

22.12.1995

Voimaantulo

01.01.1996

Säädöskokoelma
1705/1995
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Laki työmarkkinatuesta annetun lain muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Työministeriö

Esittelijä

Hallitusneuvos Skog

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

27.10.1995

Istuntopöytäkirjan sivu

2258

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
02.11.1995 Pp 7.11. PTK 91/1995
07.11.1995 Päättynyt PTK 93/1995
Istuntopöytäkirjan sivu

2455

Valiokuntakäsittely

Sosiaali- ja terveysvaliokunta

Mietintö

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö
StVM 24/1995 vp
Valmistunut

23.11.1995

Päätösehdotus

Hyv. muutettuna

Vastalauseet

Mietintöön liittyy 2 vastalausetta

Lausunnot

Perustuslakivaliokunnan lausunto
PeVL 17/1995 vp
Valmistunut

17.11.1995

Eriävät mielipiteet

Lausuntoon liittyy 1 eriävä mielipide

Sivistysvaliokunnan lausunto
SiVL 5/1995 vp
Valmistunut

21.11.1995

Eriävät mielipiteet

Lausuntoon liittyy 2 eriävää mielipidettä

Työasiainvaliokunnan lausunto
TyVL 2/1995 vp
Valmistunut

16.11.1995

Eriävät mielipiteet

Lausuntoon liittyy 1 eriävä mielipide

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

23.11.1995

Istuntopöytäkirja
PTK 107/1995 vp
Päätös

Seuraavaan istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
23.11.1995 Pp seur. PTK 108/1995
24.11.1995 Päättynyt PTK 109/1995

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
24.11.1995 Keskeytynyt PTK 110/1995
24.11.1995 Päättynyt PTK 111/1995 10-12
Istuntopöytäkirjan sivu

2870

Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
28.11.1995 Poistettu PTK 113/1995
29.11.1995 Keskeytynyt PTK 114/1995
29.11.1995 Päättynyt PTK 115/1995 3, 4
Istuntopöytäkirjan sivu

2991

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

VJ 66 § (PeVL)

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

29.11.1995

Vastaus
EV 136/1995 vp

Hyväksytyt lausumat

Perustelul., StVM, 1