Valtiopaivaasia HE 172/1999

HE 172/1999 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi puolustusvoimista annetun lain muuttamisesta

Päätökset

1. Laki puolustusvoimista annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

25.02.2000

Voimaantulo

01.03.2000

Säädöskokoelma
228/2000
Päätös

Hyväksytty muutettuna

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki puolustusvoimista annetun lain muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

07.12.1999

Ministeriö

Puolustusministeriö

Esittelijä

Vanhempi hallitussihteeri Kipinoinen

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

07.12.1999

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
07.12.1999 Päättynyt PTK 114/1999 25
Päätös

Asia lähetettiin perustuslakivaliokuntaan, jolle puolustusvaliokunnan tulee antaa lausuntonsa.

Valiokuntakäsittely

Perustuslakivaliokunta

Mietintö

Perustuslakivaliokunnan mietintö
PeVM 2/2000 vp
Valmistunut

15.02.2000

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että lakiehdotus hyväksytään muutettuna.

Lausunnot

Puolustusvaliokunnan lausunto
PuVL 1/2000 vp
Valmistunut

08.02.2000

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

15.02.2000

Istuntopöytäkirja
PTK 9/2000 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 16.2.2000 pidettävään istuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
16.02.2000 Päättynyt PTK 10/2000 7
Päätös

Ensimmäinen käsittely julistettiin päättyneeksi.

Toinen käsittely.

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
17.02.2000 Päättynyt PTK 12/2000 1
Päätös

Lakiehdotus hyväksyttiin valiokunnan ehdotuksen mukaisesti.

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
21.02.2000 Päättynyt PTK 17/2000 1
Päätös

Eduskunta hyväksyi toisessa käsittelyssä päätetyn lakiehdotuksen.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Valtiopäiväjärjestys 66 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

21.02.2000

​​​​