HE 174/1998 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi valtion virkamieslain muuttamisesta

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1) Laki valtion virkamieslain muuttamisesta

Vahvistettu

01.04.1999

Voimaantulo

01.06.1999

Säädöskokoelma
480/1999
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Laki valtion virkamieslain muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Valtiovarainministeriö

Esittelijä

Hallitussihteeri Leikos

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

16.10.1998

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
20.10.1998 Päättynyt PTK 128/1998

Valiokuntakäsittely

Hallintovaliokunta

Mietintö

Hallintovaliokunnan mietintö
HaVM 21/1998 vp
Valmistunut

12.01.1999

Päätösehdotus

Hyv. muutettuna

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

14.01.1999

Istuntopöytäkirja
PTK 183/1998 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 15.01.1999 pidettävään istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
15.01.1999 Päättynyt PTK 184/1998

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
19.01.1999 Päättynyt PTK 185/1998
Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
22.01.1999 Päättynyt PTK 188/1998

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

22.01.1999

Vastaus
EV 255/1998 vp