Valtiopaivaasia HE 176/1995

HE 176/1995 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi luottolaitostoiminnasta annetun lain ja muiden luottolaitostoimintaan liittyvien lakien muuttamisesta sekä väliaikaisesta poikkeuksesta luottolaitostoiminnasta annettuun lakiin

Päätökset

1) Laki luottolaitostoiminnasta annetun lain 67 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

22.12.1995

Voimaantulo

01.01.1996

Säädöskokoelma
1683/1995
Päätös

Hyväksytty

2) Laki liikepankkilain muuttamisesta

Vahvistettu

22.12.1995

Voimaantulo

01.01.1996

Säädöskokoelma
1684/1995
Päätös

Hyväksytty

3) Laki säästöpankkilain 57 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

22.12.1995

Voimaantulo

01.01.1996

Säädöskokoelma
1685/1995
Päätös

Hyväksytty

4) Laki Säästöpankin muuttamisesta osakeyhtiömuotoiseksi pankiksi annetun lain 2 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

22.12.1995

Voimaantulo

01.01.1996

Säädöskokoelma
1686/1995
Päätös

Hyväksytty

5) Laki väliaikaisesta poikkeuksesta luottolaitostoiminnasta annetun lain 55 §:n 1 ja 2 momenttiin

Vahvistettu

22.12.1995

Voimaantulo

01.01.1996

Säädöskokoelma
1687/1995
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Laki luottolaitostoiminnasta annetun lain 67 §:n muuttamisesta

2) Laki liikepankkilain muuttamisesta

3) Laki säästöpankkilain 57 §:n muuttamisesta

4) Laki Säästöpankin muuttamisesta osakeyhtiömuotoiseksi pankiksi annetun lain 2 §:n muuttamisesta

5) Laki väliaikaisesta poikkeuksesta luottolaitostoiminnasta annetun lain 55 §:n 1 ja 2 momenttiin

Annettu eduskunnalle

Pvm

03.11.1995

Ministeriö

Valtiovarainministeriö

Esittelijä

Vanh. hallitussihteeri Paaja

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

07.11.1995

Istuntopöytäkirja
Istuntopöytäkirjan sivu

2487

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
07.11.1995 Päättynyt PTK 93/1995 2528

Valiokuntakäsittely

Talousvaliokunta

Mietintö

Talousvaliokunnan mietintö
TaVM 24/1995 vp
Valmistunut

29.11.1995

Päätösehdotus

Hyväksytty

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

01.12.1995

Istuntopöytäkirja
PTK 118/1995 vp
Päätös

Tiistain istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
05.12.1995 Päättynyt PTK 119/1995 3189

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
07.12.1995 Päättynyt PTK 121/1995 3255
Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
12.12.1995 Päättynyt PTK 127/1995 3409

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

12.12.1995

​​​​