Valtiopaivaasia HE 178/1991

HE 178/1991 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi työttömyysturvalain muuttamisesta ja työttömyyskassalain 29 §:n muuttamisesta

(Budjettilakiehdotus)

Päätökset

1) Laki työttömyysturvalain muuttamisesta

Vahvistettu

30.12.1991

Voimaantulo

01.01.1992

Säädöskokoelma
1692/1991
Päätös

Hyväksytty

2) Laki työttömyyskassalain 29 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

30.12.1991

Voimaantulo

01.01.1992

Säädöskokoelma
1693/1991
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Laki työttömyysturvalain muuttamisesta

2) Laki työttömyyskassalain 29 §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

01.11.1991

Ministeriö

Sosiaali- ja terveysministeriö

Esittelijä

Vanh. hallitussihteeri Heikkilä

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

05.11.1991

Istuntopöytäkirja
Istuntopöytäkirjan sivu

2489

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
08.11.1991 Päättynyt PTK 79/1991 2573

Valiokuntakäsittely

Sosiaali- ja terveysvaliokunta

Mietintö

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö
StVM 16/1991 vp
Valmistunut

04.12.1991

Päätösehdotus

Hyväksytty

Vastalauseet

Mietintöön liittyy 2 vastalausetta

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

05.12.1991

Istuntopöytäkirja
PTK 100/1991 vp
Päätös

Maanantain istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
09.12.1991 Päättynyt PTK 102/1991 3368

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
10.12.1991 Päättynyt PTK 104/1991 3398 2, 3
Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
13.12.1991 Päät. PTK 109/1991 3572 3
Huomautus

Työttömyysturvalain 5 § 1 mom 13 kohta tulee voimaan 01.03.1992

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

23.12.1991

​​​​