Valtiopaivaasia HE 178/1996

HE 178/1996 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi työsuojeluhallinnosta annetun lain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta

(Budjettilakiehdotus)

Päätökset

1) Laki työsuojeluhallinnosta annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

10.01.1997

Voimaantulo

01.04.1997

Säädöskokoelma
9/1997
Päätös

Hyv. muutettuna

2) Laki työsuojelun valvonnasta ja muutoksenhausta työsuojeluasioissa annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

10.01.1997

Voimaantulo

01.04.1997

Säädöskokoelma
10/1997
Päätös

Hyv. muutettuna

3) Laki työturvallisuuslain muuttamisesta

Vahvistettu

10.01.1997

Voimaantulo

01.04.1997

Säädöskokoelma
11/1997
Päätös

Hyväksytty

4) Laki kemikaalilain muuttamisesta

Vahvistettu

10.01.1997

Voimaantulo

01.04.1997

Säädöskokoelma
12/1997
Päätös

Hyväksytty

5) Laki työsuojelurahastolain 3 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

10.01.1997

Voimaantulo

01.04.1997

Säädöskokoelma
13/1997
Päätös

Hyväksytty

6) Laki työehtosopimuslain 2 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

10.01.1997

Voimaantulo

01.04.1997

Säädöskokoelma
14/1997
Päätös

Hyväksytty

7) Laki syöpäsairauden vaaraa aiheuttaville aineille ja menetelmille ammatissaan altistuvien rekisteristä annetun lain 3 ja 4 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

10.01.1997

Voimaantulo

01.04.1997

Säädöskokoelma
15/1997
Päätös

Hyväksytty

8) Laki nuorista työntekijöistä annetun lain 19 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

10.01.1997

Voimaantulo

01.04.1997

Säädöskokoelma
16/1997
Päätös

Hyväksytty

9) Laki merityöaikalain 20 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

10.01.1997

Voimaantulo

01.04.1997

Säädöskokoelma
17/1997
Päätös

Hyväksytty

10) Laki merimiesten vuosilomalain 30 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

10.01.1997

Voimaantulo

01.04.1997

Säädöskokoelma
18/1997
Päätös

Hyväksytty

11) Laki kunnallisen virkaehtosopimuslain 28 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

10.01.1997

Voimaantulo

01.04.1997

Säädöskokoelma
19/1997
Päätös

Hyväksytty

12) Laki evankelis-luterilaisen kirkon virkaehtosopimuksista annetun lain 21 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

10.01.1997

Voimaantulo

01.04.1997

Säädöskokoelma
20/1997
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Laki työsuojeluhallinnosta annetun lain muuttamisesta

2) Laki työsuojelun valvonnasta ja muutoksenhausta työsuojeluasioissa annetun lain muuttamisesta

3) Laki työturvallisuuslain muuttamisesta

4) Laki kemikaalilain muuttamisesta

5) Laki työsuojelurahastolain 3 §:n muuttamisesta

6) Laki työehtosopimuslain 2 §:n muuttamisesta

7) Laki syöpäsairauden vaaraa aiheuttaville aineille ja menetelmille ammatissaan altistuvien rekisteristä annetun lain 3 ja 4 §:n muuttamisesta

8) Laki nuorista työntekijöistä annetun lain 19 §:n muuttamisesta

9) Laki merityöaikalain 20 §:n muuttamisesta

10) Laki merimiesten vuosilomalain 30 §:n muuttamisesta

11) Laki kunnallisen virkaehtosopimuslain 28 §:n muuttamisesta

12) Laki evankelis-luterilaisen kirkon virkaehtosopimuksista annetun lain 21 §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

04.10.1996

Ministeriö

Työministeriö

Esittelijä

Hallitusneuvos Ilonen

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

04.10.1996

Istuntopöytäkirja
Istuntopöytäkirjan sivu

3570

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
09.10.1996 Poistettu PTK 120/1996 3778
11.10.1996 Päättynyt PTK 122/1996 3796

Valiokuntakäsittely

Työasiainvaliokunta

Mietintö

Työasiainvaliokunnan mietintö
TyVM 15/1996 vp
Valmistunut

08.11.1996

Päätösehdotus

Hyv. muutettuna

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

12.11.1996

Istuntopöytäkirja
PTK 138/1996 vp
Päätös

Seuraavaan istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
13.11.1996 Päättynyt PTK 139/1996 4475

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
14.11.1996 Päättynyt PTK 142/1996 4522
Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
20.11.1996 Päättynyt PTK 146/1996 4674

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

20.11.1996

Hyväksytyt lausumat

Perustelul., TyVM, 1