Valtiopaivaasia HE 182/1992

HE 182/1992 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle yrityksen saneerausta koskevaksi lainsäädännöksi

(Budjettilakiehdotus)

Päätökset

1) Laki yrityksen saneerauksesta

Vahvistettu

25.01.1993

Voimaantulo

08.02.1993

Säädöskokoelma
47/1993
Päätös

Hyv. muutettuna

2) Laki osakeyhtiölain muuttamisesta

Vahvistettu

25.01.1993

Voimaantulo

08.02.1993

Säädöskokoelma
48/1993
Päätös

Hyv. muutettuna

3) Laki osuuskuntalain 133 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

25.01.1993

Voimaantulo

08.02.1993

Säädöskokoelma
49/1993
Päätös

Hyväksytty

4) Laki työsopimuslain muuttamisesta

Vahvistettu

25.01.1993

Voimaantulo

08.02.1993

Säädöskokoelma
50/1993
Päätös

Hyväksytty

5) Laki yhteistoiminnasta yrityksissä annetun lain (6 ja 8 §:n, LaVM 15/1992) muuttamisesta

Vahvistettu

25.01.1993

Voimaantulo

08.02.1993

Säädöskokoelma
51/1993
Päätös

Hyv. muutettuna

6) Laki takaisinsaannista konkurssipesään annetun lain 2 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

25.01.1993

Voimaantulo

08.02.1993

Säädöskokoelma
52/1993
Päätös

Hyväksytty

7) Laki arvo-osuustileistä annetun lain 13 ja 15 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

25.01.1993

Voimaantulo

08.02.1993

Säädöskokoelma
53/1993
Päätös

Hyväksytty

8) Laki rikoslain muuttamisesta

Vahvistettu

25.01.1993

Voimaantulo

08.02.1993

Säädöskokoelma
54/1993
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Laki yrityksen saneerauksesta

2) Laki osakeyhtiölain muuttamisesta

3) Laki osuuskuntalain 133 §:n muuttamisesta

4) Laki työsopimuslain muuttamisesta

5) Laki yhteistoiminnasta yrityksissä annetun lain (6 ja 8 §:n, LaVM 15/1992) muuttamisesta

6) Laki takaisinsaannista konkurssipesään annetun lain 2 §:n muuttamisesta

7) Laki arvo-osuustileistä annetun lain 13 ja 15 §:n muuttamisesta

8) Laki rikoslain muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

25.09.1992

Ministeriö

Oikeusministeriö

Esittelijä

Lainsäädäntöjohtaja Törnqvist

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

29.09.1992

Istuntopöytäkirja
Istuntopöytäkirjan sivu

3467

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
02.10.1992 Päättynyt PTK 117/1992 3545
Keskusteluviittaus

Valiokuntakäsittely

Lakivaliokunta

Mietintö

Lakivaliokunnan mietintö
LaVM 15/1992 vp
Valmistunut

17.12.1992

Päätösehdotus

Hyv. muutettuna

Lausunnot

Perustuslakivaliokunnan lausunto
PeVL 23/1992 vp
Valmistunut

18.11.1992

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

17.12.1992

Istuntopöytäkirja
PTK 185/1992 vp
Päätös

Seuraavaan istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
17.12.1992 Päättynyt PTK 187/1992 5586

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
17.12.1992 Keskeytynyt PTK 188/1992 5590
18.12.1992 Päättynyt PTK 189/1992 5597
Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
21.12.1992 Päättynyt PTK 193/1992 5761

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

VJ 66 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

19.01.1993

Hyväksytyt lausumat

Perustelul., LaVM, 1