Valtiopaivaasia HE 182/1994

HE 182/1994 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi eräistä poikkeuksista kuntien valtionosuuslain säännöksiin vuonna 1995

(Budjettilakiehdotus)

Päätökset

1) Laki eräistä poikkeuksista kuntien valtionosuuslain säännöksiin vuonna 1995

Vahvistettu

29.12.1994

Voimaantulo

01.01.1995

Säädöskokoelma
1524/1994
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Laki eräistä poikkeuksista kuntien valtionosuuslain säännöksiin vuonna 1995

Annettu eduskunnalle

Pvm

23.09.1994

Ministeriö

Sisäministeriö

Esittelijä

Neuvotteleva virkamies Kallio

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

23.09.1994

Istuntopöytäkirja
Istuntopöytäkirjan sivu

3034

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
27.09.1994 Päättynyt PTK 87/1994 3057

Valiokuntakäsittely

Hallintovaliokunta

Mietintö

Hallintovaliokunnan mietintö
HaVM 16/1994 vp
Valmistunut

25.11.1994

Päätösehdotus

Hyväksytty

Vastalauseet

Mietintöön liittyy 1 vastalause

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

08.12.1994

Istuntopöytäkirja
PTK 141/1994 vp
Päätös

Seuraavaan istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
08.12.1994 Päättynyt PTK 142/1994 5799

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
09.12.1994 Päättynyt PTK 143/1994 5847
Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
12.12.1994 Keskeytynyt PTK 146/1994 5889
20.12.1994 Päättynyt PTK 164/1994 6178 1

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

23.12.1994

​​​​