HE 187/1993 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle arkistolaiksi

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

Arkistolaiksi

Vahvistettu

23.09.1994

Voimaantulo

01.10.1994

Säädöskokoelma
831/1994
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

Arkistolaiksi

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Opetusministeriö

Esittelijä

Ylitarkastaja Hakkarainen

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

12.10.1993

Istuntopöytäkirjan sivu

3202

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
15.10.1993 Päättynyt PTK 114/1993
Istuntopöytäkirjan sivu

3284

Valiokuntakäsittely

Sivistysvaliokunta

Mietintö

Sivistysvaliokunnan mietintö
SiVM 7/1994 vp
Valmistunut

08.06.1994

Päätösehdotus

Hyv. muutettuna

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

08.06.1994

Istuntopöytäkirja
PTK 54/1994 vp
Päätös

Torstain istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
09.06.1994 Päättynyt PTK 56/1994

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
10.06.1994 Päättynyt PTK 58/1994
Istuntopöytäkirjan sivu

1632

Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
17.06.1994 Päättynyt PTK 66/1994
Istuntopöytäkirjan sivu

2099

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

26.07.1994

Muiden yhdessä käsiteltävien asioiden käsittelytiedot