HE 187/2002 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle velan vanhentumista ja julkista haastetta koskevan lainsäädännön uudistamisesta

(Vanhentumislaki)

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1. Laki velan vanhentumisesta

Vahvistettu

15.08.2003

Voimaantulo

01.01.2004

Säädöskokoelma
728/2003
Päätös

Hyväksytty muutettuna

2. Laki julkisesta haasteesta

Vahvistettu

15.08.2003

Voimaantulo

01.01.2004

Säädöskokoelma
729/2003
Päätös

Hyväksytty

3. Laki holhoustoimesta annetun lain 37 ja 61 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

15.08.2003

Voimaantulo

01.01.2004

Säädöskokoelma
730/2003
Päätös

Hyväksytty

4. Laki avioliittolain muuttamisesta

Vahvistettu

15.08.2003

Voimaantulo

01.01.2004

Säädöskokoelma
731/2003
Päätös

Hyväksytty

5. Laki perintökaaren 21 luvun muuttamisesta

Vahvistettu

15.08.2003

Voimaantulo

01.01.2004

Säädöskokoelma
732/2003
Päätös

Hyväksytty

6. Laki vahingonkorvauslain 7 luvun 2 §:n kumoamisesta

Vahvistettu

15.08.2003

Voimaantulo

01.01.2004

Säädöskokoelma
733/2003
Päätös

Hyväksytty

7. Laki kauppakaaren 18 luvun 9 §:n kumoamisesta

Vahvistettu

15.08.2003

Voimaantulo

01.01.2004

Säädöskokoelma
734/2003
Päätös

Hyväksytty

8. Laki takauksesta ja vierasvelkapanttauksesta annetun lain 19 ja 33 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

15.08.2003

Voimaantulo

01.01.2004

Säädöskokoelma
735/2003
Päätös

Hyväksytty

9. Laki asiakirjain kuolettamisesta annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

15.08.2003

Voimaantulo

01.01.2004

Säädöskokoelma
736/2003
Päätös

Hyväksytty

10. Laki asuinhuoneiston vuokrauksesta annetun lain 10 §:n kumoamisesta

Vahvistettu

15.08.2003

Voimaantulo

01.01.2004

Säädöskokoelma
737/2003
Päätös

Hyväksytty

11. Laki liikehuoneiston vuokrauksesta annetun lain 9 §:n kumoamisesta

Vahvistettu

15.08.2003

Voimaantulo

01.01.2004

Säädöskokoelma
738/2003
Päätös

Hyväksytty

12. Laki maanvuokralain muuttamisesta

Vahvistettu

15.08.2003

Voimaantulo

01.01.2004

Säädöskokoelma
739/2003
Päätös

Hyväksytty

13. Laki osakeyhtiölain 12 ja 13 luvun muuttamisesta

Vahvistettu

15.08.2003

Voimaantulo

01.01.2004

Säädöskokoelma
740/2003
Päätös

Hyväksytty

14. Laki kuluttajansuojalain 12 luvun 1 e §:n kumoamisesta

Vahvistettu

15.08.2003

Voimaantulo

01.01.2004

Säädöskokoelma
741/2003
Päätös

Hyväksytty

15. Laki kuluttajavalituslautakunnasta annetun lain 9 c §:n kumoamisesta

Vahvistettu

15.08.2003

Voimaantulo

01.01.2004

Säädöskokoelma
742/2003
Päätös

Hyväksytty

16. Laki työsopimuslain 13 luvun 9 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

15.08.2003

Voimaantulo

01.01.2004

Säädöskokoelma
743/2003
Päätös

Hyväksytty muutettuna

17. Laki opintotukilain 36 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

15.08.2003

Voimaantulo

01.01.2004

Säädöskokoelma
744/2003
Päätös

Hyväksytty

18. Laki yksityishenkilön velkajärjestelystä annetun lain 79 ja 79 a §:n muuttamisesta

Vahvistettu

15.08.2003

Voimaantulo

01.01.2004

Säädöskokoelma
745/2003
Päätös

Hyväksytty

19. Laki yrityksen saneerauksesta annetun lain 99 ja 99 a §:n muuttamisesta

Vahvistettu

15.08.2003

Voimaantulo

01.01.2004

Säädöskokoelma
746/2003
Päätös

Hyväksytty

Valiokunnan ehdotuksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

20. Laki osuuskuntalain 8 luvun 6 §:n ja 19 luvun 10 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

15.08.2003

Voimaantulo

01.01.2004

Säädöskokoelma
747/2003
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki velan vanhentumisesta

2. Laki julkisesta haasteesta

3. Laki holhoustoimesta annetun lain 37 ja 61 §:n muuttamisesta

4. Laki avioliittolain muuttamisesta

5. Laki perintökaaren 21 luvun muuttamisesta

6. Laki vahingonkorvauslain 7 luvun 2 §:n kumoamisesta

7. Laki kauppakaaren 18 luvun 9 §:n kumoamisesta

8. Laki takauksesta ja vierasvelkapanttauksesta annetun lain 19 ja 33 §:n muuttamisesta

9. Laki asiakirjain kuolettamisesta annetun lain muuttamisesta

10. Laki asuinhuoneiston vuokrauksesta annetun lain 10 §:n kumoamisesta

11. Laki liikehuoneiston vuokrauksesta annetun lain 9 §:n kumoamisesta

12. Laki maanvuokralain muuttamisesta

13. Laki osakeyhtiölain muuttamisesta

14. Laki kuluttajansuojalain 12 luvun 1 e §:n kumoamisesta

15. Laki kuluttajavalituslautakunnasta annetun lain 9 c §:n kumoamisesta

16. Laki työsopimuslain 13 luvun 9 §:n muuttamisesta

17. Laki opintotukilain 36 §:n muuttamisesta

18. Laki yksityishenkilön velkajärjestelystä annetun lain 79 ja 79 a §:n muuttamisesta

19. Laki yrityksen saneerauksesta annetun lain 99 ja 99 a §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Oikeusministeriö

Esittelijä

Lainsäädäntöneuvos Jokela

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

18.10.2002

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
24.10.2002 Päättynyt PTK 125/2002
Päätös

Asia lähetettiin talousvaliokuntaan.

Istuntopöytäkirjan sivu

5

Valiokuntakäsittely

Talousvaliokunta

Mietintö

Talousvaliokunnan mietintö
TaVM 28/2002 vp
Valmistunut

05.02.2003

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että 2.-15. ja 17.-19. lakiehdotukset hyväksytään muuttamattomina, että 1. ja 16. lakiehdotus hyväksytään muutettuina että hyväksytään uusi 20. lakiehdotus ja että hyväksytään yksi lausuma.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

05.02.2003

Istuntopöytäkirja
PTK 195/2002 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 06.02.2003 pidettävään istuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
06.02.2003 Päättynyt PTK 197/2002
Päätös

Lakiehdotukset hyväksyttiin valiokunnan ehdotuksen mukaisesti.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
10.02.2003 Päättynyt PTK 199/2002
Istuntopöytäkirjan sivu

17

Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

16.06.2003

Vastaus
EV 278/2002 vp