Valtiopaivaasia HE 187/2008

HE 187/2008 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle 96. Kansainvälisen työkonferenssin hyväksymän kalastusalan työtä koskevan yleissopimuksen ja sitä täydentävän suosituksen johdosta

Päätökset

Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

Ainoa käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät kansainväliset sopimukset

1. Kalastusalan työtä koskeva yleissopimus nro 188, 2007

2. Kalastusalan työtä koskeva suositus nro 199, 2007

Annettu eduskunnalle

Pvm

31.10.2008

Ministeriö

Työ- ja elinkeinoministeriö

Esittelijä

Hallitussihteeri Saastamoinen

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

04.11.2008

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
04.11.2008 Päättynyt PTK 100/2008 4
Päätös

Asia lähetettiin työelämä- ja tasa-arvovaliokuntaan.

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunta

Mietintö

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan mietintö
TyVM 12/2008 vp
Valmistunut

20.11.2008

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että eduskunta ei tässä vaiheessa hyväksyisi Genevessä pidetyssä kansainvälisessä työkonferenssissa 14 päivänä kesäkuuta 2007 hyväksyttyä Kansainvälisen työjärjestön yleissopimusta nro 188, joka koskee kalastusalan työtä ja että Genevessä pidetyssä kansainvälisessä työkonferenssissa 14 päivänä kesäkuuta 2007 hyväksytty Kansainvälisen työjärjestön suositus nro 199, joka koskee kalastusalan työtä, otetaan huomioon tarpeellisin osin tulevassa lainsäädäntötyössä.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

21.11.2008

Istuntopöytäkirja
PTK 111/2008 vp
Päätös

Mietintö pantiin pöydälle 25.11.2008 pidettävään täysistuntoon.

Ainoa käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
25.11.2008 Päättynyt PTK 112/2008 9
Päätös

Yleissopimusta ei tässä vaiheessa hyväksytty. Yleissopimusta täydentävää suositusta koskeva ehdotus hyväksyttiin. Asian käsittely päättyi.

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

27.11.2008

​​​​