Valtiopaivaasia HE 19/2000

HE 19/2000 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi palkkaturvalain 9 §:n ja siviilipalveluslain muuttamisesta

Päätökset

1. Laki palkkaturvalain 9 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

19.05.2000

Voimaantulo

01.07.2000

Säädöskokoelma
438/2000
Päätös

Hyväksytty

2. Laki siviilipalveluslain muuttamisesta

Vahvistettu

19.05.2000

Voimaantulo

01.07.2000

Säädöskokoelma
439/2000
Päätös

Hyväksytty muutettuna

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki palkkaturvalain 9 §:n muuttamisesta

2. Laki siviilipalveluslain muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

31.03.2000

Ministeriö

Työministeriö

Esittelijä

Vanhempi hallitussihteeri Järvinen

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

31.03.2000

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
04.04.2000 Päättynyt PTK 45/2000 6
Päätös

Asia lähetettiin työ- ja tasa-arvoasiainvaliokuntaan.

Valiokuntakäsittely

Työ- ja tasa-arvoasiainvaliokunta

Mietintö

Työ- ja tasa-arvoasiainvaliokunnan mietintö
TyVM 3/2000 vp
Valmistunut

25.04.2000

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että 1. lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana ja että 2. lakiehdotus hyväksytään muutettuna.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

27.04.2000

Istuntopöytäkirja
PTK 58/2000 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 28.4.2000 pidettävään istuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
28.04.2000 Päättynyt PTK 59/2000 3
Päätös

Lakiehdotukset hyväksyttiin valiokunnan ehdotuksen mukaisesti.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
03.05.2000 Päättynyt PTK 60/2000 5
Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

03.05.2000

​​​​