HE 192/1998 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi väestötietolain ja rekisterihallintolain 2 §:n muuttamisesta

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1) Laki väestötietolain muuttamisesta

Vahvistettu

22.04.1999

Voimaantulo

01.12.1999

Säädöskokoelma
527/1999
Päätös

Hyv. muutettuna

2) Laki rekisterihallintolain 2 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

22.04.1999

Voimaantulo

01.12.1999

Säädöskokoelma
528/1999
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Laki väestötietolain muuttamisesta

2) Laki rekisterihallintolain 2 §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Sisäministeriö

Esittelijä

Ylitarkastaja Lehtonen

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

23.10.1998

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
03.11.1998 Päättynyt PTK 134/1998

Valiokuntakäsittely

Hallintovaliokunta

Mietintö

Hallintovaliokunnan mietintö
HaVM 27/1998 vp
Valmistunut

29.01.1999

Päätösehdotus

Hyv. muutettuna

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

02.02.1999

Istuntopöytäkirja
PTK 195/1998 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 03.02.1999 pidettävään istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
03.02.1999 Päättynyt PTK 196/1998

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
04.02.1999 Päättynyt PTK 198/1998
Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
10.02.1999 Päättynyt PTK 200/1998

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

10.02.1999

Vastaus
EV 277/1998 vp

Hyväksytyt lausumat

Perustelul., HaVM, 1