HE 194/1992 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi maatalousyrittäjien luopumiskorvauksesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

(Budjettilakiehdotus)

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1) Laki maatalousyrittäjien luopumiskorvauksesta

Vahvistettu

18.12.1992

Voimaantulo

01.01.1993

Säädöskokoelma
1330/1992
Päätös

Hyväksytty

2) Laki maatalousyrittäjien eläkelain 16 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

18.12.1992

Voimaantulo

01.01.1993

Säädöskokoelma
1331/1992
Päätös

Hyväksytty

3) Laki työntekijäin eläkelain 8 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

18.12.1992

Voimaantulo

01.01.1993

Säädöskokoelma
1332/1992
Päätös

Hyväksytty

4) Laki kansaneläkelain 26 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

18.12.1992

Voimaantulo

01.01.1993

Säädöskokoelma
1333/1992
Päätös

Hyväksytty

5) Laki työttömyysturvalain 5 ja 45 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

18.12.1992

Voimaantulo

01.01.1993

Säädöskokoelma
1334/1992
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Laki maatalousyrittäjien luopumiskorvauksesta

2) Laki maatalousyrittäjien eläkelain 16 §:n muuttamisesta

3) Laki työntekijäin eläkelain 8 §:n muuttamisesta

4) Laki kansaneläkelain 26 §:n muuttamisesta

5) Laki työttömyysturvalain 5 ja 45 §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Maa- ja metsätalousministeriö

Esittelijä

Vanh. hallitussihteeri Laurila

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

29.09.1992

Istuntopöytäkirjan sivu

3467

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
29.09.1992 Päättynyt PTK 114/1992
Istuntopöytäkirjan sivu

3498

Valiokuntakäsittely

Maa- ja metsätalousvaliokunta

Mietintö

Maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö
MmVM 22/1992 vp
Valmistunut

27.11.1992

Päätösehdotus

Hyväksytty

Vastalauseet

Mietintöön liittyy 1 vastalause

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

01.12.1992

Istuntopöytäkirja
PTK 162/1992 vp
Päätös

Seuraavaan istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
01.12.1992 Päättynyt PTK 163/1992

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
01.12.1992 Päättynyt PTK 164/1992
Istuntopöytäkirjan sivu

4828

Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
08.12.1992 Päättynyt PTK 171/1992 7
Istuntopöytäkirjan sivu

4945

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

11.12.1992