Valtiopaivaasia HE 194/2004

HE 194/2004 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi torjunta-ainelain muuttamisesta

Päätökset

1. Laki torjunta-ainelain muuttamisesta

Vahvistettu

30.12.2004

Voimaantulo

10.01.2005

Säädöskokoelma
1373/2004
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki torjunta-ainelain muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

08.10.2004

Ministeriö

Maa- ja metsätalousministeriö

Esittelijä

Ylitarkastaja Heinonen

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

08.10.2004

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
13.10.2004 Päättynyt PTK 106/2004 11
Päätös

Asia lähetettiin maa- ja metsätalousvaliokuntaan.

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Maa- ja metsätalousvaliokunta

Mietintö

Maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö
MmVM 9/2004 vp
Valmistunut

18.11.2004

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

19.11.2004

Istuntopöytäkirja
PTK 124/2004 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 23.11.2004 pidettävään istuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
23.11.2004 Päättynyt PTK 125/2004 14
Päätös

Lakiehdotus hyväksyttiin valiokunnan ehdotuksen mukaisesti.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
26.11.2004 Päättynyt PTK 128/2004 3
Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä päätetyn lakiehdotuksen.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

07.12.2004

Viittaukset Euroopan unionin asiakirjoihin