HE 197/1995 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi rikosrekisterilain ja rikoslain 48 luvun 4 §:n muuttamisesta

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1) Laki rikosrekisterilain muuttamisesta

Vahvistettu

22.12.1995

Voimaantulo

01.01.1996

Säädöskokoelma
1639/1995
Päätös

Hyväksytty

2) Laki rikoslain 48 luvun 4 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

22.12.1995

Voimaantulo

01.01.1996

Säädöskokoelma
1640/1995
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Laki rikosrekisterilain muuttamisesta

2) Laki rikoslain 48 luvun 4 §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Oikeusministeriö

Esittelijä

Lainsäädäntöjohtaja Törnqvist

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

24.11.1995

Istuntopöytäkirjan sivu

2872

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
29.11.1995 Päättynyt PTK 115/1995
Istuntopöytäkirjan sivu

3107

Valiokuntakäsittely

Lakivaliokunta

Mietintö

Lakivaliokunnan mietintö
LaVM 13/1995 vp
Valmistunut

07.12.1995

Päätösehdotus

Hyväksytty

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

07.12.1995

Istuntopöytäkirja
PTK 121/1995 vp
Päätös

Seuraavaan istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
07.12.1995 Päättynyt PTK 122/1995

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
07.12.1995 Päättynyt PTK 123/1995
Istuntopöytäkirjan sivu

3273

Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
12.12.1995 Päättynyt PTK 127/1995
Istuntopöytäkirjan sivu

3398

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

12.12.1995

Vastaus
EV 171/1995 vp