Valtiopaivaasia HE 20/2005

HE 20/2005 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain sekä kuntalain 50 §:n muuttamisesta

Päätökset

1. Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

23.06.2005

Voimaantulo

01.10.2005

Säädöskokoelma
495/2005
Päätös

Hyväksytty muutettuna

2. Laki kuntalain 50 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

23.06.2005

Voimaantulo

01.10.2005

Säädöskokoelma
496/2005
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain muuttamisesta

2. Laki kuntalain 50 §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

01.04.2005

Ministeriö

Oikeusministeriö

Esittelijä

Lainsäädäntöneuvos Wallin

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

01.04.2005

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
05.04.2005 Päättynyt PTK 33/2005 5
Päätös

Asia lähetettiin hallintovaliokuntaan.

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Hallintovaliokunta

Mietintö

Hallintovaliokunnan mietintö
HaVM 9/2005 vp
Valmistunut

27.05.2005

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että 2. lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana ja että 1. lakiehdotus hyväksytään muutettuna.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

31.05.2005

Istuntopöytäkirja
PTK 63/2005 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 01.06.2005 pidettävään istuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
01.06.2005 Päättynyt PTK 64/2005 7
Päätös

Lakiehdotukset hyväksyttiin valiokunnan ehdotuksen mukaisesti.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
08.06.2005 Päättynyt PTK 69/2005 12
Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

15.06.2005

Viittaukset Euroopan unionin asiakirjoihin