Valtiopaivaasia HE 202/2000

HE 202/2000 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle suostumuksen antamisesta Suomen Vientiluotto Oy:n debentuurien luovuttamiseen

1. Eduskunnan suostumuksen antaminen Suomen Vientiluotto Oy:n debentuurien luovuttamiseen

Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

Ainoa käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Eduskunnan suostumuksen antaminen Suomen Vientiluotto Oy:n debentuurien luovuttamiseen

Annettu eduskunnalle

Pvm

15.12.2000

Ministeriö

Valtiovarainministeriö

Esittelijä

Hallitusneuvos Vairimaa

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

15.12.2000

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
15.12.2000 Päättynyt PTK 170/2000 1
Päätös

Asia lähetettiin valtiovarainvaliokuntaan.

Valiokuntakäsittely

Valtiovarainvaliokunta

Mietintö

Valtiovarainvaliokunnan mietintö
VaVM 45/2000 vp
Valmistunut

15.12.2000

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että eduskunta päättää antaa suostumuksensa sille, että valtio luovuttaa omistamansa yhteensä 200 800 000 markan Suomen Vientiluotto Oy:n vuosien 1976-1979 vastuudebentuurit käytettäväksi apporttina valtiovarainministeriön hallinnonalalla toimivan uuden erityisrahoitusyhtiön osakkeita vastaan.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

15.12.2000

Istuntopöytäkirja
PTK 171/2000 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 18.12.2000 pidettävään istuntoon.

Ainoa käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
18.12.2000 Päättynyt PTK 172/2000 7
Päätös

Valiokunnan mietintö hyväksyttiin.

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

18.12.2000

​​​​