HE 203/1996 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi vaikeavammaisille yrittäjille myönnettävistä veronhuojennuksista annetun lain 3 §:n muuttamisesta

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1) Laki vaikeavammaisille yrittäjille myönnettävistä veronhuojennuksista annetun lain 3 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

22.11.1996

Voimaantulo

01.01.1997

Säädöskokoelma
875/1996
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Laki vaikeavammaisille yrittäjille myönnettävistä veronhuojennuksista annetun lain 3 §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Valtiovarainministeriö

Esittelijä

Ylitarkastaja Niiranen

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

25.10.1996

Istuntopöytäkirjan sivu

4032

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
29.10.1996 Päättynyt PTK 128/1996
Istuntopöytäkirjan sivu

4071

Valiokuntakäsittely

Valtiovarainvaliokunta

Mietintö

Valtiovarainvaliokunnan mietintö
VaVM 33/1996 vp
Valmistunut

31.10.1996

Päätösehdotus

Hyväksytty

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

05.11.1996

Istuntopöytäkirja
PTK 133/1996 vp
Päätös

Seuraavaan istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
06.11.1996 Päättynyt PTK 134/1996

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
07.11.1996 Päättynyt PTK 136/1996
Istuntopöytäkirjan sivu

4352

Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
13.11.1996 Päättynyt PTK 139/1996
Istuntopöytäkirjan sivu

4450

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

13.11.1996

Vastaus
EV 162/1996 vp