Valtiopaivaasia HE 204/1996

HE 204/1996 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi siemenkauppalain 3 ja 4 §:n (väliaikaisesta, MmVM 23/1996) muuttamisesta

Huomautus

HE/EU

Päätökset

1) Laki siemenkauppalain 3 ja 4 §:n (väliaikaisesta, MmVM 23/1996) muuttamisesta

Vahvistettu

30.12.1996

Voimaantulo

01.01.1997

Säädöskokoelma
1344/1996
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Laki siemenkauppalain 3 ja 4 §:n (väliaikaisesta, MmVM 23/1996) muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

25.10.1996

Ministeriö

Maa- ja metsätalousministeriö

Esittelijä

Maatalousneuvos Rekola

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

25.10.1996

Istuntopöytäkirja
Istuntopöytäkirjan sivu

4032

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
29.10.1996 Päättynyt PTK 128/1996 4071

Valiokuntakäsittely

Maa- ja metsätalousvaliokunta

Mietintö

Maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö
MmVM 23/1996 vp
Valmistunut

04.12.1996

Päätösehdotus

Hyv. muutettuna

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

05.12.1996

Istuntopöytäkirja
PTK 165/1996 vp
Päätös

Seuraavaan istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
07.12.1996 Poistettu PTK 166/1996 5366
07.12.1996 Poistettu PTK 167/1996 5380
07.12.1996 Päättynyt PTK 168/1996 5402

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
09.12.1996 Päättynyt PTK 169/1996 5417
Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
12.12.1996 Päättynyt PTK 176/1996 5642

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

12.12.1996

Hyväksytyt lausumat

Perustelul., MmVM, 2

​​​​