Valtiopaivaasia HE 205/1992

HE 205/1992 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi yhtiöveron hyvityksestä annetun lain ja merenkulun veronhuojennuksista annetun lain muuttamisesta

(Budjettilakiehdotus)

Päätökset

1) Laki yhtiöveron hyvityksestä annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

30.12.1992

Voimaantulo

01.01.1993

Säädöskokoelma
1542/1992
Päätös

Hyv. muutettuna

2) Laki merenkulun veronhuojennuksista annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

30.12.1992

Voimaantulo

01.01.1993

Säädöskokoelma
1543/1992
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Laki yhtiöveron hyvityksestä annetun lain muuttamisesta

2) Laki merenkulun veronhuojennuksista annetun lain muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

25.09.1992

Ministeriö

Valtiovarainministeriö

Esittelijä

Ylijohtaja Arvela

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

29.09.1992

Istuntopöytäkirja
Istuntopöytäkirjan sivu

3467

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
02.10.1992 Pp 6.10. PTK 117/1992 3534
06.10.1992 Päättynyt PTK 118/1992 3587
Keskusteluviittaus

Valiokuntakäsittely

Valtiovarainvaliokunta

Mietintö

Valtiovarainvaliokunnan mietintö
VaVM 78/1992 vp
Valmistunut

09.12.1992

Päätösehdotus

Hyv. muutettuna

Vastalauseet

Mietintöön liittyy 1 vastalause

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

11.12.1992

Istuntopöytäkirja
PTK 176/1992 vp
Päätös

Tiistain istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
15.12.1992 Päättynyt PTK 179/1992 5342

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
15.12.1992 Päättynyt PTK 180/1992 5362 37
Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
18.12.1992 Päättynyt PTK 192/1992 5745 35

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

22.12.1992

Muiden yhdessä käsiteltävien asioiden käsittelytiedot

​​​​