HE 206/1994 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi kansaneläkelain ja sairausvakuutuslain sekä eräiden muiden kansaneläkelaitoksen toimeenpanemien lakien muuttamisesta

(Budjettilakiehdotus)

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1) Laki kansaneläkelain muuttamisesta

Vahvistettu

21.11.1994

Voimaantulo

01.01.1995

Säädöskokoelma
981/1994
Päätös

Hyväksytty

2) Laki perhe-eläkelain muuttamisesta

Vahvistettu

21.11.1994

Voimaantulo

01.01.1995

Säädöskokoelma
982/1994
Päätös

Hyväksytty

3) Laki lapsen hoitotuesta annetun lain 6 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

21.11.1994

Voimaantulo

01.01.1995

Säädöskokoelma
983/1994
Päätös

Hyväksytty

4) Laki vammaistukilain muuttamisesta

Vahvistettu

21.11.1994

Voimaantulo

01.01.1995

Säädöskokoelma
984/1994
Päätös

Hyväksytty

5) Laki eläkkeensaajien asumistukilain muuttamisesta

Vahvistettu

21.11.1994

Voimaantulo

01.01.1995

Säädöskokoelma
985/1994
Päätös

Hyväksytty

6) Laki sairausvakuutuslain 25 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

21.11.1994

Voimaantulo

01.01.1995

Säädöskokoelma
986/1994
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Laki kansaneläkelain muuttamisesta

2) Laki perhe-eläkelain muuttamisesta

3) Laki lapsen hoitotuesta annetun lain 6 §:n muuttamisesta

4) Laki vammaistukilain muuttamisesta

5) Laki eläkkeensaajien asumistukilain muuttamisesta

6) Laki sairausvakuutuslain 25 §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Sosiaali- ja terveysministeriö

Esittelijä

Vanh. hallitussihteeri Alaviuhkola

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

30.09.1994

Istuntopöytäkirjan sivu

3083

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
04.10.1994 Päättynyt PTK 90/1994
Istuntopöytäkirjan sivu

3099

Valiokuntakäsittely

Sosiaali- ja terveysvaliokunta

Mietintö

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö
StVM 27/1994 vp
Valmistunut

14.10.1994

Päätösehdotus

Hyväksytty

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

18.10.1994

Istuntopöytäkirja
PTK 99/1994 vp
Päätös

Perjantain istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
21.10.1994 Päättynyt PTK 101/1994

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
25.10.1994 Päättynyt PTK 102/1994
Istuntopöytäkirjan sivu

3425

Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
28.10.1994 Päättynyt PTK 105/1994
Istuntopöytäkirjan sivu

3514

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

03.11.1994