HE 208/1996 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle pienten lasten hoidon tukemista koskevan lainsäädännön uudistamiseksi

(Budjettilakiehdotus)

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1) Laki lasten yksityisen hoidon tuesta (Uusi nimike: Laki lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuesta, StVM 35/1996 vp)

Vahvistettu

20.12.1996

Voimaantulo

01.08.1997

Säädöskokoelma
1128/1996
Päätös

Hyv. muutettuna

2) Laki lasten päivähoidosta annetun lain 11 a §:n muuttamisesta

Vahvistettu

20.12.1996

Voimaantulo

01.08.1997

Säädöskokoelma
1129/1996
Päätös

Hyv. muutettuna

3) Laki lasten päivähoidosta annetun lain 11 a §:n väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta

Vahvistettu

20.12.1996

Voimaantulo

01.08.1997

Säädöskokoelma
1130/1996
Päätös

Hyväksytty

4) Laki työttömyysturvalain muuttamisesta

Vahvistettu

20.12.1996

Voimaantulo

01.08.1997

Säädöskokoelma
1131/1996
Päätös

Hyv. muutettuna

5) Laki työmarkkinatuesta annetun lain 24 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

20.12.1996

Voimaantulo

01.08.1997

Säädöskokoelma
1132/1996
Päätös

Hyv. muutettuna

6) Laki opintotuesta annetun lain 6 §:n 8 kohdan ja 17 §:n 2 momentin kumoamisesta

Vahvistettu

20.12.1996

Voimaantulo

01.08.1997

Säädöskokoelma
1133/1996
Päätös

Hyv. muutettuna

7) Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

20.12.1996

Voimaantulo

01.08.1997

Säädöskokoelma
1134/1996
Päätös

Hyv. muutettuna

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
ja ainoa käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Laki lasten yksityisen hoidon tuesta (Uusi nimike: Laki lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuesta, StVM 35/1996 vp)

2) Laki lasten päivähoidosta annetun lain 11 a §:n muuttamisesta

3) Laki lasten päivähoidosta annetun lain 11 a §:n väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta

4) Laki työttömyysturvalain muuttamisesta

5) Laki työmarkkinatuesta annetun lain 24 §:n muuttamisesta

6) Laki opintotuesta annetun lain 6 §:n 8 kohdan ja 17 §:n 2 momentin kumoamisesta

7) Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Sosiaali- ja terveysministeriö

Esittelijä

Neuvotteleva virkamies Lähteinen

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

25.10.1996

Istuntopöytäkirjan sivu

4032

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
30.10.1996 Päättynyt PTK 129/1996
Istuntopöytäkirjan sivu

4089

Valiokuntakäsittely

Sosiaali- ja terveysvaliokunta

Mietintö

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö
StVM 35/1996 vp
Valmistunut

28.11.1996

Päätösehdotus

Hyv. muutettuna

Vastalauseet

Mietintöön liittyy 1 vastalause

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

28.11.1996

Istuntopöytäkirja
PTK 157/1996 vp
Päätös

Perjantain istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
29.11.1996 Päättynyt PTK 159/1996

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
02.12.1996 Keskeytynyt PTK 160/1996
03.12.1996 Päättynyt PTK 162/1996 16
Istuntopöytäkirjan sivu

5088

Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely ja ainoa käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
10.12.1996 Päättynyt PTK 173/1996 13, 14
Istuntopöytäkirjan sivu

5583

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

10.12.1996

Vastaus
EV 223/1996 vp

Hyväksytyt lausumat

Perustelul., StVM, 1

Muiden yhdessä käsiteltävien asioiden käsittelytiedot