Valtiopaivaasia HE 208/2009

HE 208/2009 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle eräiden liikennehallinnon virastouudistukseen liittyvien lakien muuttamisesta sekä laiksi meriliikennetietojen keräämisestä ja meriliikenteen tilastojen laatimisesta

(Budjettilakiehdotus)

Päätökset

1. Laki yksityisistä teistä annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

22.12.2009

Voimaantulo

01.01.2010

Säädöskokoelma
1290/2009
Päätös

Hyväksytty

2. Laki tieliikennelain muuttamisesta

Vahvistettu

22.12.2009

Voimaantulo

01.01.2010

Säädöskokoelma
1291/2009
Päätös

Hyväksytty muutettuna

3. Laki alusrekisterilain muuttamisesta

Vahvistettu

22.12.2009

Voimaantulo

01.01.2010

Säädöskokoelma
1292/2009
Päätös

Hyväksytty

4. Laki alusturvallisuuden valvonnasta annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

22.12.2009

Voimaantulo

01.01.2010

Säädöskokoelma
1293/2009
Päätös

Hyväksytty

5. Laki vesiliikennelain muuttamisesta

Vahvistettu

22.12.2009

Voimaantulo

01.01.2010

Säädöskokoelma
1294/2009
Päätös

Hyväksytty

6. Laki kuljettajantutkintotoiminnan järjestämisestä annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

22.12.2009

Voimaantulo

01.01.2010

Säädöskokoelma
1295/2009
Päätös

Hyväksytty

7. Laki konttilain 6 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

22.12.2009

Voimaantulo

01.01.2010

Säädöskokoelma
1296/2009
Päätös

Hyväksytty

8. Laki ajoneuvojen rekisteröintitoiminnasta annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

22.12.2009

Voimaantulo

01.01.2010

Säädöskokoelma
1297/2009
Päätös

Hyväksytty

9. Laki tie- ja maastoliikenneonnettomuuksien tutkinnasta annetun lain 4 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

22.12.2009

Voimaantulo

01.01.2010

Säädöskokoelma
1298/2009
Päätös

Hyväksytty

10. Laki radiotaajuuksista ja telelaitteista annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

22.12.2009

Voimaantulo

01.01.2010

Säädöskokoelma
1299/2009
Päätös

Hyväksytty

11. Laki viestintämarkkinalain 104 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

22.12.2009

Voimaantulo

01.01.2010

Säädöskokoelma
1300/2009
Päätös

Hyväksytty

12. Laki ajoneuvoliikennerekisteristä annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

22.12.2009

Voimaantulo

01.01.2010

Säädöskokoelma
1301/2009
Päätös

Hyväksytty

13. Laki tie- ja katuverkon tietojärjestelmästä annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

22.12.2009

Voimaantulo

01.01.2010

Säädöskokoelma
1302/2009
Päätös

Hyväksytty

14. Laki eräiden alusten ja niitä palvelevien satamien turvatoimista ja turvatoimien valvonnasta annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

22.12.2009

Voimaantulo

01.01.2010

Säädöskokoelma
1303/2009
Päätös

Hyväksytty

15. Laki ajopiirturikorttien myöntämisen järjestämisestä annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

22.12.2009

Voimaantulo

01.01.2010

Säädöskokoelma
1304/2009
Päätös

Hyväksytty

16. Laki eräiden irtolastialusten turvallisesta lastaamisesta ja lastin purkamisesta annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

22.12.2009

Voimaantulo

01.01.2010

Säädöskokoelma
1305/2009
Päätös

Hyväksytty

17. Laki eräiden huviveneiden turvallisuudesta ja päästövaatimuksista annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

22.12.2009

Voimaantulo

01.01.2010

Säädöskokoelma
1306/2009
Päätös

Hyväksytty

18. Laki alusliikennepalvelulain muuttamisesta

Vahvistettu

22.12.2009

Voimaantulo

01.01.2010

Säädöskokoelma
1307/2009
Päätös

Hyväksytty muutettuna

19. Laki alusten jääluokista ja jäänmurtaja-avustuksesta annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

22.12.2009

Voimaantulo

01.01.2010

Säädöskokoelma
1308/2009
Päätös

Hyväksytty

20. Laki väylämaksulain muuttamisesta

Vahvistettu

22.12.2009

Voimaantulo

01.01.2010

Säädöskokoelma
1309/2009
Päätös

Hyväksytty

21. Laki lentoliikenteen valvontamaksusta annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

22.12.2009

Voimaantulo

01.01.2010

Säädöskokoelma
1310/2009
Päätös

Hyväksytty

22. Laki kaupallisista tavarankuljetuksista tiellä annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

22.12.2009

Voimaantulo

01.01.2010

Säädöskokoelma
1311/2009
Päätös

Hyväksytty muutettuna

23. Laki maantieliikenteen liikenneyrittäjäkoulutuksesta annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

22.12.2009

Voimaantulo

01.01.2010

Säädöskokoelma
1312/2009
Päätös

Hyväksytty

24. Laki vesikulkuneuvorekisteristä annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

22.12.2009

Voimaantulo

01.01.2010

Säädöskokoelma
1313/2009
Päätös

Hyväksytty

25. Laki taksiliikennelain muuttamisesta

Vahvistettu

22.12.2009

Voimaantulo

01.01.2010

Säädöskokoelma
1314/2009
Päätös

Hyväksytty

26. Laki kuorma- ja linja-auton kuljettajien ammattipätevyydestä annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

22.12.2009

Voimaantulo

01.01.2010

Säädöskokoelma
1315/2009
Päätös

Hyväksytty muutettuna

27. Laki liikenneväylien ja yleisten alueiden rakennustuotteiden hyväksynnästä annetun lain 4 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

22.12.2009

Voimaantulo

01.01.2010

Säädöskokoelma
1316/2009
Päätös

Hyväksytty

28. Laki meriliikenteessä käytettävien alusten kilpailukyvyn parantamisesta annetun lain 3 ja 17 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

22.12.2009

Voimaantulo

01.01.2010

Säädöskokoelma
1317/2009
Päätös

Hyväksytty

29. Laki alkolukolla valvotusta ajo-oikeudesta annetun lain 8 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

22.12.2009

Voimaantulo

01.01.2010

Säädöskokoelma
1318/2009
Päätös

Hyväksytty

30. Laki ajoneuvojen siirtämisestä annetun lain 14 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

22.12.2009

Voimaantulo

01.01.2010

Säädöskokoelma
1319/2009
Päätös

Hyväksytty

31. Laki taksinkuljettajien ammattipätevyydestä annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

22.12.2009

Voimaantulo

01.01.2010

Säädöskokoelma
1320/2009
Päätös

Hyväksytty

32. Laki tuloverolain 74 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

22.12.2009

Voimaantulo

01.01.2010

Säädöskokoelma
1321/2009
Päätös

Hyväksytty

33. Laki valtion virkamieslain 7 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

22.12.2009

Voimaantulo

01.01.2010

Säädöskokoelma
1322/2009
Päätös

Hyväksytty

34. Laki nestemäisten polttoaineiden valmisteverosta annetun lain 12 a §:n muuttamisesta

Vahvistettu

22.12.2009

Voimaantulo

01.01.2010

Säädöskokoelma
1323/2009
Päätös

Hyväksytty

35. Laki autoverolain muuttamisesta

Vahvistettu

22.12.2009

Voimaantulo

01.01.2010

Säädöskokoelma
1324/2009
Päätös

Hyväksytty

36. Laki rataverolain muuttamisesta

Vahvistettu

22.12.2009

Voimaantulo

01.01.2010

Säädöskokoelma
1325/2009
Päätös

Hyväksytty

37. Laki polttoainemaksusta annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

22.12.2009

Voimaantulo

01.01.2010

Säädöskokoelma
1326/2009
Päätös

Hyväksytty

38. Laki ajoneuvoverolain muuttamisesta

Vahvistettu

22.12.2009

Voimaantulo

01.01.2010

Säädöskokoelma
1327/2009
Päätös

Hyväksytty

39. Laki eräiden ennakkopäätösten maksuperusteista annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

22.12.2009

Voimaantulo

01.01.2010

Säädöskokoelma
1328/2009
Päätös

Hyväksytty

40. Laki hätäkeskuslain 8 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

22.12.2009

Voimaantulo

01.01.2010

Säädöskokoelma
1329/2009
Päätös

Hyväksytty

41. Laki aluevalvontalain 23 ja 24 a §:n muuttamisesta

Vahvistettu

22.12.2009

Voimaantulo

01.01.2010

Säädöskokoelma
1330/2009
Päätös

Hyväksytty

42. Laki pelastuslain 6 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

22.12.2009

Voimaantulo

01.01.2010

Säädöskokoelma
1331/2009
Päätös

Hyväksytty

43. Laki merimieslain muuttamisesta

Vahvistettu

22.12.2009

Voimaantulo

01.01.2010

Säädöskokoelma
1332/2009
Päätös

Hyväksytty

44. Laki painelaitelain 2 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

22.12.2009

Voimaantulo

01.01.2010

Säädöskokoelma
1333/2009
Päätös

Hyväksytty

45. Laki laivaväen luetteloinnista annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

22.12.2009

Voimaantulo

01.01.2010

Säädöskokoelma
1334/2009
Päätös

Hyväksytty

46. Laki liikennevakuutuslain 15 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

22.12.2009

Voimaantulo

01.01.2010

Säädöskokoelma
1335/2009
Päätös

Hyväksytty

47. Laki merimiehen lääkärintarkastuksista pidettävästä rekisteristä annetun lain 3 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

22.12.2009

Voimaantulo

01.01.2010

Säädöskokoelma
1336/2009
Päätös

Hyväksytty

48. Laki merimieseläkelain 139 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

22.12.2009

Voimaantulo

01.01.2010

Säädöskokoelma
1337/2009
Päätös

Hyväksytty

49. Laki autokiinnityslain muuttamisesta

Vahvistettu

22.12.2009

Voimaantulo

01.01.2010

Säädöskokoelma
1338/2009
Päätös

Hyväksytty

50. Laki pakkokeinolain 6 luvun 3 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

22.12.2009

Voimaantulo

01.01.2010

Säädöskokoelma
1339/2009
Päätös

Hyväksytty

51. Laki Euroopan yhteisön yhteisen kalastuspolitiikan täytäntöönpanosta annetun lain 8 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

22.12.2009

Voimaantulo

01.01.2010

Säädöskokoelma
1340/2009
Päätös

Hyväksytty

52. Laki eläinten kuljetuksesta annetun lain 20 ja 46 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

22.12.2009

Voimaantulo

01.01.2010

Säädöskokoelma
1341/2009
Päätös

Hyväksytty muutettuna

53. Laki ympäristönsuojelulain 24 ja 25 b §:n muuttamisesta

Vahvistettu

22.12.2009

Voimaantulo

01.01.2010

Säädöskokoelma
1342/2009
Päätös

Hyväksytty

54. Laki meriliikennetietojen keräämisestä ja meriliikenteen tilastojen laatimisesta

Vahvistettu

22.12.2009

Voimaantulo

01.01.2010

Säädöskokoelma
1343/2009
Päätös

Hyväksytty muutettuna

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki yksityisistä teistä annetun lain muuttamisesta

2. Laki tieliikennelain muuttamisesta

3. Laki alusrekisterilain muuttamisesta

4. Laki alusturvallisuuden valvonnasta annetun lain muuttamisesta

5. Laki vesiliikennelain muuttamisesta

6. Laki kuljettajantutkintotoiminnan järjestämisestä annetun lain muuttamisesta

7. Laki konttilain 6 §:n muuttamisesta

8. Laki ajoneuvojen rekisteröintitoiminnasta annetun lain muuttamisesta

9. Laki tie- ja maastoliikenneonnettomuuksien tutkinnasta annetun lain 4 §:n muuttamisesta

10. Laki radiotaajuuksista ja telelaitteista annetun lain muuttamisesta

11. Laki viestintämarkkinalain 104 §:n muuttamisesta

12. Laki ajoneuvoliikennerekisteristä annetun lain muuttamisesta

13. Laki tie- ja katuverkon tietojärjestelmästä annetun lain muuttamisesta

14. Laki eräiden alusten ja niitä palvelevien satamien turvatoimista ja turvatoimien valvonnasta annetun lain muuttamisesta

15. Laki ajopiirturikorttien myöntämisen järjestämisestä annetun lain muuttamisesta

16. Laki eräiden irtolastialusten turvallisesta lastaamisesta ja lastin purkamisesta annetun lain muuttamisesta

17. Laki eräiden huviveneiden turvallisuudesta ja päästövaatimuksista annetun lain muuttamisesta

18. Laki alusliikennepalvelulain muuttamisesta

19. Laki alusten jääluokista ja jäänmurtaja-avustuksesta annetun lain muuttamisesta

20. Laki väylämaksulain muuttamisesta

21. Laki lentoliikenteen valvontamaksusta annetun lain muuttamisesta

22. Laki kaupallisista tavarankuljetuksista tiellä annetun lain muuttamisesta

23. Laki maantieliikenteen liikenneyrittäjäkoulutuksesta annetun lain muuttamisesta

24. Laki vesikulkuneuvorekisteristä annetun lain muuttamisesta

25. Laki taksiliikennelain muuttamisesta

26. Laki kuorma- ja linja-auton kuljettajien ammattipätevyydestä annetun lain muuttamisesta

27. Laki liikenneväylien ja yleisten alueiden rakennustuotteiden hyväksynnästä annetun lain 4 §:n muuttamisesta

28. Laki meriliikenteessä käytettävien alusten kilpailukyvyn parantamisesta annetun lain 3 ja 17 §:n muuttamisesta

29. Laki alkolukolla valvotusta ajo-oikeudesta annetun lain 8 §:n muuttamisesta

30. Laki ajoneuvojen siirtämisestä annetun lain 14 §:n muuttamisesta

31. Laki taksinkuljettajien ammattipätevyydestä annetun lain muuttamisesta

32. Laki tuloverolain 74 §:n muuttamisesta

33. Laki valtion virkamieslain 7 §:n muuttamisesta

34. Laki nestemäisten polttoaineiden valmisteverosta annetun lain 12 a §:n muuttamisesta

35. Laki autoverolain muuttamisesta

36. Laki rataverolain muuttamisesta

37. Laki polttoainemaksusta annetun lain muuttamisesta

38. Laki ajoneuvoverolain muuttamisesta

39. Laki eräiden ennakkopäätösten maksuperusteista annetun lain muuttamisesta

40. Laki hätäkeskuslain 8 §:n muuttamisesta

41. Laki aluevalvontalain 23 ja 24 a §:n muuttamisesta

42. Laki pelastuslain 6 §:n muuttamisesta

43. Laki merimieslain muuttamisesta

44. Laki painelaitelain 2 §:n muuttamisesta

45. Laki laivaväen luetteloinnista annetun lain muuttamisesta

46. Laki liikennevakuutuslain 15 §:n muuttamisesta

47. Laki merimiehen lääkärintarkastuksista pidettävästä rekisteristä annetun lain 3 §:n muuttamisesta

48. Laki merimieseläkelain 139 §:n muuttamisesta

49. Laki autokiinnityslain muuttamisesta

50. Laki pakkokeinolain 6 luvun 3 §:n muuttamisesta

51. Laki Euroopan yhteisön yhteisen kalastuspolitiikan täytäntöönpanosta annetun lain 8 §:n muuttamisesta

52. Laki eläinten kuljetuksesta annetun lain 20 ja 46 §:n muuttamisesta

53. Laki ympäristönsuojelulain 24 ja 25 b §:n muuttamisesta

54. Laki meriliikennetietojen keräämisestä ja meriliikenteen tilastojen laatimisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

16.10.2009

Ministeriö

Liikenne- ja viestintäministeriö

Esittelijä

Hallitusneuvos Pennanen

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

16.10.2009

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
20.10.2009 Päättynyt PTK 95/2009 11
Päätös

Asia lähetettiin liikenne- ja viestintävaliokuntaan.

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Liikenne- ja viestintävaliokunta

Mietintö

Liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö
LiVM 23/2009 vp
Valmistunut

20.11.2009

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että 1., 3.-17., 19.-21., 23.-25., 27.-51. ja 53. lakiehdotus hyväksytään muuttamattomina ja että 2., 18., 22., 26., 52. ja 54. lakiehdotus hyväksytään muutettuina.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

24.11.2009

Istuntopöytäkirja
PTK 111/2009 vp
Päätös

Mietintö pantiin pöydälle 25.11.2009 pidettävään täysistuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
25.11.2009 Päättynyt PTK 112/2009 4
Päätös

Eduskunta hyväksyi lakiehdotusten sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
30.11.2009 Päättynyt PTK 115/2009 16
Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt lakiehdotukset. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

04.12.2009