HE 21/1994 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi perintökaaren 20 luvun ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1) Laki perintökaaren 20 luvun muuttamisesta

Vahvistettu

19.08.1994

Voimaantulo

01.09.1994

Säädöskokoelma
733/1994
Päätös

Hyv. muutettuna

2) Laki perintökaaren voimaanpanosta annetun lain 9 §:n kumoamisesta

Vahvistettu

19.08.1994

Voimaantulo

01.09.1994

Säädöskokoelma
734/1994
Päätös

Hyväksytty

3) Laki arvonlisäverolain 179 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

19.08.1994

Voimaantulo

01.09.1994

Säädöskokoelma
735/1994
Päätös

Hyväksytty

4) Laki verotuslain 132 §:n muuttamisesta (Uusi nimike: Laki verotuslain 129 ja 132 §:n muuttamisesta, LaVM 12/1994)

Vahvistettu

19.08.1994

Voimaantulo

01.09.1994

Säädöskokoelma
736/1994
Päätös

Hyv. muutettuna

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Laki perintökaaren 20 luvun muuttamisesta

2) Laki perintökaaren voimaanpanosta annetun lain 9 §:n kumoamisesta

3) Laki arvonlisäverolain 179 §:n muuttamisesta

4) Laki verotuslain 132 §:n muuttamisesta (Uusi nimike: Laki verotuslain 129 ja 132 §:n muuttamisesta, LaVM 12/1994)

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Oikeusministeriö

Esittelijä

Lainsäädäntöjohtaja Buure-Hägglund

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

18.03.1994

Istuntopöytäkirjan sivu

319

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
25.03.1994 Päättynyt PTK 21/1994
Istuntopöytäkirjan sivu

448

Valiokuntakäsittely

Lakivaliokunta

Mietintö

Lakivaliokunnan mietintö
LaVM 12/1994 vp
Valmistunut

10.06.1994

Päätösehdotus

Hyv. muutettuna

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

10.06.1994

Istuntopöytäkirja
PTK 58/1994 vp
Päätös

Seuraavaan istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
10.06.1994 Päättynyt PTK 59/1994

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
16.06.1994 Päättynyt PTK 64/1994
Istuntopöytäkirjan sivu

2060

Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
21.06.1994 Päättynyt PTK 70/1994
Istuntopöytäkirjan sivu

2258

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

12.07.1994