HE 21/1996 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi tieliikennelain 70 ja 108 §:n muuttamisesta

Huomautus

91/439/ETY

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1) Laki tieliikennelain 70 ja 108 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

14.06.1996

Voimaantulo

01.07.1996

Säädöskokoelma
429/1996
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Laki tieliikennelain 70 ja 108 §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Liikenneministeriö

Esittelijä

Ylitarkastaja Maunu

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

10.04.1996

Istuntopöytäkirjan sivu

1078

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
16.04.1996 Päättynyt PTK 42/1996
Istuntopöytäkirjan sivu

1125

Valiokuntakäsittely

Liikennevaliokunta

Mietintö

Liikennevaliokunnan mietintö
LiVM 3/1996 vp
Valmistunut

10.05.1996

Päätösehdotus

Hyv. muutettuna

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

14.05.1996

Istuntopöytäkirja
PTK 61/1996 vp
Päätös

Tiistain istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
21.05.1996 Päättynyt PTK 62/1996

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
23.05.1996 Päättynyt PTK 66/1996
Istuntopöytäkirjan sivu

1865

Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
28.05.1996 Päättynyt PTK 68/1996
Istuntopöytäkirjan sivu

1885

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

28.05.1996

Vastaus
EV 47/1996 vp