Valtiopaivaasia HE 21/2000

HE 21/2000 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi patenttilain ja kasvinjalostajanoikeudesta annetun lain muuttamisesta

Päätökset

1. Laki patenttilain muuttamisesta

Vahvistettu

30.06.2000

Voimaantulo

15.07.2000

Säädöskokoelma
650/2000
Päätös

Hyväksytty muutettuna

2. Laki kasvinjalostajanoikeudesta annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

30.06.2000

Voimaantulo

15.07.2000

Säädöskokoelma
651/2000
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki patenttilain muuttamisesta

2. Laki kasvinjalostajanoikeudesta annetun lain muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

07.04.2000

Ministeriö

Kauppa- ja teollisuusministeriö

Esittelijä

Hallitusneuvos Kaisanlahti

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

07.04.2000

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
11.04.2000 Päättynyt PTK 50/2000 3
Päätös

Asia lähetettiin talousvaliokuntaan.

Valiokuntakäsittely

Talousvaliokunta

Mietintö

Talousvaliokunnan mietintö
TaVM 12/2000 vp
Valmistunut

23.05.2000

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että 2. lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana, ja että 1. lakiehdotus hyväksytään hallituksen esityksen mukaisena paitsi 1 a § hyväksytään muutettuna.

Lausunnot

Ympäristövaliokunnan lausunto
YmVL 3/2000 vp
Valmistunut

09.05.2000

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

23.05.2000

Istuntopöytäkirja
PTK 72/2000 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 24.5.2000 pidettävään istuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
24.05.2000 Päättynyt PTK 73/2000 12
Päätös

Lakiehdotukset hyväksyttiin valiokunnan ehdotuksen mukaisesti.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
30.05.2000 Päättynyt PTK 78/2000 9
Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

30.05.2000

Viittaukset Euroopan unionin asiakirjoihin

​​​​