Valtiopaivaasia HE 21/2006

HE 21/2006 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi luottolaitostoiminnasta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Päätökset

1. Laki luottolaitostoiminnasta

Vahvistettu

09.02.2007

Voimaantulo

15.02.2007

Säädöskokoelma
121/2007
Päätös

Hyväksytty muutettuna

2. Laki liikepankeista ja muista osakeyhtiömuotoisista luottolaitoksista annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

09.02.2007

Voimaantulo

15.02.2007

Säädöskokoelma
122/2007
Päätös

Hyväksytty muutettuna

3. Laki säästöpankkilain muuttamisesta

Vahvistettu

09.02.2007

Voimaantulo

15.02.2007

Säädöskokoelma
123/2007
Päätös

Hyväksytty

4. Laki osuuspankeista ja muista osuuskuntamuotoisista luottolaitoksista annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

09.02.2007

Voimaantulo

15.02.2007

Säädöskokoelma
124/2007
Päätös

Hyväksytty muutettuna

5. Laki talletuspankin toiminnan väliaikaisesta keskeyttämisestä annetun lain 1 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

09.02.2007

Voimaantulo

15.02.2007

Säädöskokoelma
125/2007
Päätös

Hyväksytty

6. Laki valtion vakuusrahastosta annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

09.02.2007

Voimaantulo

15.02.2007

Säädöskokoelma
126/2007
Päätös

Hyväksytty

7. Laki ulkomaisen luotto- ja rahoituslaitoksen toiminnasta Suomessa annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

09.02.2007

Voimaantulo

15.02.2007

Säädöskokoelma
127/2007
Päätös

Hyväksytty

8. Laki kiinnitysluottopankkilain muuttamisesta

Vahvistettu

09.02.2007

Voimaantulo

15.02.2007

Säädöskokoelma
128/2007
Päätös

Hyväksytty

9. Laki hypoteekkiyhdistyksistä annetun lain 1 ja 26 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

09.02.2007

Voimaantulo

15.02.2007

Säädöskokoelma
129/2007
Päätös

Hyväksytty

10. Laki Rahoitustarkastuksesta annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

09.02.2007

Voimaantulo

15.02.2007

Säädöskokoelma
130/2007
Päätös

Hyväksytty

11. Laki Rahoitustarkastuksen valvontamaksusta annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

09.02.2007

Voimaantulo

15.02.2007

Säädöskokoelma
131/2007
Päätös

Hyväksytty

12. Laki rahoitus- ja vakuutusryhmittymien valvonnasta annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

09.02.2007

Voimaantulo

15.02.2007

Säädöskokoelma
132/2007
Päätös

Hyväksytty muutettuna

13. Laki arvopaperimarkkinalain 1 luvun 4 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

09.02.2007

Voimaantulo

15.02.2007

Säädöskokoelma
133/2007
Päätös

Hyväksytty

14. Laki sijoitusrahastolain muuttamisesta

Vahvistettu

09.02.2007

Voimaantulo

15.02.2007

Säädöskokoelma
134/2007
Päätös

Hyväksytty muutettuna

15. Laki sijoituspalveluyrityksistä annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

09.02.2007

Voimaantulo

15.02.2007

Säädöskokoelma
135/2007
Päätös

Hyväksytty muutettuna

16. Laki vakuutusyhtiölain 14 b luvun 1 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

09.02.2007

Voimaantulo

15.02.2007

Säädöskokoelma
136/2007
Päätös

Hyväksytty

17. Laki vakuutusyhdistyslain 12 a luvun 1 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

09.02.2007

Voimaantulo

15.02.2007

Säädöskokoelma
137/2007
Päätös

Hyväksytty

18. Laki takauksesta ja vierasvelkapanttauksesta annetun lain 10 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

09.02.2007

Voimaantulo

15.02.2007

Säädöskokoelma
138/2007
Päätös

Hyväksytty

19. Laki tilisiirtolain 2 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

09.02.2007

Voimaantulo

15.02.2007

Säädöskokoelma
139/2007
Päätös

Hyväksytty

20. Laki rahoitusvakuuslain 3 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

09.02.2007

Voimaantulo

15.02.2007

Säädöskokoelma
140/2007
Päätös

Hyväksytty

21. Laki kaupparekisterilain 14 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

09.02.2007

Voimaantulo

15.02.2007

Säädöskokoelma
141/2007
Päätös

Hyväksytty

22. Laki panttilainauslaitoksista annetun lain 33 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

09.02.2007

Voimaantulo

15.02.2007

Säädöskokoelma
142/2007
Päätös

Hyväksytty

23. Laki kilpailunrajoituksista annetun lain 11 a §:n muuttamisesta

Vahvistettu

09.02.2007

Voimaantulo

15.02.2007

Säädöskokoelma
143/2007
Päätös

Hyväksytty

24. Laki sähköisen viestinnän tietosuojalain 33 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

09.02.2007

Voimaantulo

15.02.2007

Säädöskokoelma
144/2007
Päätös

Hyväksytty

25. Laki rahanpesun estämisestä ja selvittämisestä annetun lain 3 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

09.02.2007

Voimaantulo

15.02.2007

Säädöskokoelma
145/2007
Päätös

Hyväksytty

26. Laki eräistä arvopaperi- ja valuuttakaupan sekä selvitysjärjestelmän ehdoista annetun lain 2 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

09.02.2007

Voimaantulo

15.02.2007

Säädöskokoelma
146/2007
Päätös

Hyväksytty

27. Laki elinkeinotulon verottamisesta annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

09.02.2007

Voimaantulo

15.02.2007

Säädöskokoelma
147/2007
Päätös

Hyväksytty

28. Laki arvonlisäverolain 13 a §:n muuttamisesta

Vahvistettu

09.02.2007

Voimaantulo

15.02.2007

Säädöskokoelma
148/2007
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki luottolaitostoiminnasta

2. Laki liikepankeista ja muista osakeyhtiömuotoisista luottolaitoksista annetun lain muuttamisesta

3. Laki säästöpankkilain muuttamisesta

4. Laki osuuspankeista ja muista osuuskuntamuotoisista luottolaitoksista annetun lain muuttamisesta

5. Laki talletuspankin toiminnan väliaikaisesta keskeyttämisestä annetun lain 1 §:n muuttamisesta

6. Laki valtion vakuusrahastosta annetun lain muuttamisesta

7. Laki ulkomaisen luotto- ja rahoituslaitoksen toiminnasta Suomessa annetun lain muuttamisesta

8. Laki kiinnitysluottopankkilain muuttamisesta

9. Laki hypoteekkiyhdistyksistä annetun lain 1 ja 26 §:n muuttamisesta

10. Laki Rahoitustarkastuksesta annetun lain muuttamisesta

11. Laki Rahoitustarkastuksen valvontamaksusta annetun lain muuttamisesta

12. Laki rahoitus- ja vakuutusryhmittymien valvonnasta annetun lain muuttamisesta

13. Laki arvopaperimarkkinalain 1 luvun 4 §:n muuttamisesta

14. Laki sijoitusrahastolain muuttamisesta

15. Laki sijoituspalveluyrityksistä annetun lain muuttamisesta

16. Laki vakuutusyhtiölain 14 b luvun 1 §:n muuttamisesta

17. Laki vakuutusyhdistyslain 12 a luvun 1 §:n muuttamisesta

18. Laki takauksesta ja vierasvelkapanttauksesta annetun lain 10 §:n muuttamisesta

19. Laki tilisiirtolain 2 §:n muuttamisesta

20. Laki rahoitusvakuuslain 3 §:n muuttamisesta

21. Laki kaupparekisterilain 14 §:n muuttamisesta

22. Laki panttilainauslaitoksista annetun lain 33 §:n muuttamisesta

23. Laki kilpailunrajoituksista annetun lain 11 a §:n muuttamisesta

24. Laki sähköisen viestinnän tietosuojalain 33 §:n muuttamisesta

25. Laki rahanpesun estämisestä ja selvittämisestä annetun lain 3 §:n muuttamisesta

26. Laki eräistä arvopaperi- ja valuuttakaupan sekä selvitysjärjestelmän ehdoista annetun lain 2 §:n muuttamisesta

27. Laki elinkeinotulon verottamisesta annetun lain muuttamisesta

28. Laki arvonlisäverolain 13 a §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

31.03.2006

Ministeriö

Valtiovarainministeriö

Esittelijä

Lainsäädäntöneuvos Sarsa

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

31.03.2006

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
04.04.2006 Päättynyt PTK 34/2006 9
Päätös

Asia lähetettiin talousvaliokuntaan.

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Talousvaliokunta

Mietintö

Talousvaliokunnan mietintö
TaVM 25/2006 vp
Valmistunut

12.12.2006

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että 3., 5.-11., 13. ja 16.-28. lakiehdotus hyväksytään muuttamattomina ja että 1., 2., 4., 12., 14. ja 15. lakiehdotus hyväksytään muutettuina.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

18.12.2006

Istuntopöytäkirja
PTK 135/2006 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 09.01.2007 pidettävään istuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
09.01.2007 Päättynyt PTK 138/2006 6
Päätös

Lakiehdotukset hyväksyttiin valiokunnan ehdotuksen mukaisesti.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
16.01.2007 Päättynyt PTK 142/2006 13
Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

24.01.2007

Viittaukset Euroopan unionin asiakirjoihin

​​​​