HE 211/1991 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi taiteen perusopetuksesta sekä peruskoululain 26 §:n ja lukiolain 18 §:n muuttamisesta

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1) Laki taiteen perusopetuksesta

Vahvistettu

15.05.1992

Voimaantulo

01.06.1992

Säädöskokoelma
424/1992
Päätös

Hyväksytty

2) Laki peruskoululain 26 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

15.05.1992

Voimaantulo

01.06.1992

Säädöskokoelma
425/1992
Päätös

Hyväksytty

3) Laki lukiolain 18 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

15.05.1992

Voimaantulo

01.06.1992

Säädöskokoelma
426/1992
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Laki taiteen perusopetuksesta

2) Laki peruskoululain 26 §:n muuttamisesta

3) Laki lukiolain 18 §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Opetusministeriö

Esittelijä

Opetusasiainneuvos Sarjala

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

13.12.1991

Istuntopöytäkirjan sivu

3554

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
16.12.1991 Poistettu PTK 111/1991
17.12.1991 Päättynyt PTK 113/1991
Istuntopöytäkirjan sivu

3838

Valiokuntakäsittely

Sivistysvaliokunta

Mietintö

Sivistysvaliokunnan mietintö
SiVM 1/1992 vp
Valmistunut

03.04.1992

Päätösehdotus

Hyväksytty

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

07.04.1992

Istuntopöytäkirja
PTK 34/1992 vp
Päätös

Seuraavaan istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
07.04.1992 Päättynyt PTK 35/1992

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
10.04.1992 Päättynyt PTK 39/1992
Istuntopöytäkirjan sivu

1389

Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
14.04.1992 Päättynyt PTK 40/1992
Istuntopöytäkirjan sivu

1412

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

22.04.1992