Valtiopaivaasia HE 212/2001

HE 212/2001 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi lukiolain 18 §:n muuttamisesta

Päätökset

1. Laki lukiolain 18 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

05.06.2002

Voimaantulo

01.09.2002

Säädöskokoelma
478/2002
Päätös

Hyväksytty muutettuna

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki lukiolain 18 §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

23.11.2001

Ministeriö

Opetusministeriö

Esittelijä

Lainsäädäntöneuvos Lahtinen

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

23.11.2001

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
28.11.2001 Päättynyt PTK 140/2001 31
Päätös

Asia lähetettiin sivistysvaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan tulee antaa lausuntonsa.

Valiokuntakäsittely

Sivistysvaliokunta

Mietintö

Sivistysvaliokunnan mietintö
SiVM 2/2002 vp
Valmistunut

19.04.2002

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että lakiehdotus hyväksytään muutettuna, ja että hyväksytään yksi lausuma.

Lausunnot

Perustuslakivaliokunnan lausunto
PeVL 58/2001 vp
Valmistunut

04.12.2001

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

26.04.2002

Istuntopöytäkirja
PTK 51/2002 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 02.05.2002 pidettävään istuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
02.05.2002 Päättynyt PTK 53/2002 2
Päätös

Lakiehdotus hyväksyttiin valiokunnan ehdotuksen mukaisesti.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
08.05.2002 Päättynyt PTK 56/2002 2
Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä päätetyn lakiehdotuksen.

Lainsäätämisjärjestys

Hallituksen esitys

Perustuslaki 72 §

Perustuslakivaliokunnan lausunto

Valiokunta esitti, että lakiehdotus voidaan käsitellä tavallisen lain säätämisjärjestyksessä, jos valiokunnan sen 18 §:stä esittämät valtiosääntöoikeudelliset huomautukset otetaan asianmukaisesti huomioon.

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

17.05.2002

​​​​