Valtiopaivaasia HE 214/2005

HE 214/2005 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi omistusasuntolainojen valtiontakauksesta annetun lain muuttamisesta

Päätökset

1. Laki omistusasuntolainojen valtiontakauksesta annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

31.03.2006

Voimaantulo

01.05.2006

Säädöskokoelma
235/2006
Päätös

Hyväksytty muutettuna

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki omistusasuntolainojen valtiontakauksesta annetun lain muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

02.12.2005

Ministeriö

Ympäristöministeriö

Esittelijä

Ylitarkastaja Pietiläinen

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

02.12.2005

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
02.12.2005 Päättynyt PTK 131/2005 4
Päätös

Asia lähetettiin ympäristövaliokuntaan.

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Ympäristövaliokunta

Mietintö

Ympäristövaliokunnan mietintö
YmVM 1/2006 vp
Valmistunut

01.03.2006

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että lakiehdotus hyväksytään muutettuna.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

02.03.2006

Istuntopöytäkirja
PTK 17/2006 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 03.03.2006 pidettävään istuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
03.03.2006 Päättynyt PTK 18/2006 2
Päätös

Lakiehdotus hyväksyttiin valiokunnan ehdotuksen mukaisesti.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
08.03.2006 Päättynyt PTK 20/2006 14
Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä päätetyn lakiehdotuksen.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

16.03.2006

​​​​