Valtiopaivaasia HE 215/1991

HE 215/1991 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle opetus- ja kulttuuritoimen rahoitusta koskevaksi lainsäädännöksi

Päätökset

1) Laki opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta

Vahvistettu

03.08.1992

Voimaantulo

01.01.1993

Säädöskokoelma
705/1992
Päätös

Hyv. muutettuna

2) Laki kunnan opetustoimen hallinnosta

Vahvistettu

03.08.1992

Voimaantulo

01.01.1993

Säädöskokoelma
706/1992
Päätös

Hyväksytty

3) Laki peruskoululain muuttamisesta

Vahvistettu

03.08.1992

Voimaantulo

01.01.1993

Säädöskokoelma
707/1992
Päätös

Hyv. muutettuna

4) Laki lukiolain muuttamisesta

Vahvistettu

03.08.1992

Voimaantulo

01.01.1993

Säädöskokoelma
708/1992
Päätös

Hyv. muutettuna

5) Laki iltalukiolain muuttamisesta

Vahvistettu

03.08.1992

Voimaantulo

01.01.1993

Säädöskokoelma
709/1992
Päätös

Hyväksytty

6) Laki yhteisistä opettajista

Vahvistettu

03.08.1992

Voimaantulo

01.01.1993

Säädöskokoelma
710/1992
Päätös

Hyväksytty

7) Laki harjoittelukoululain 18 ja 19 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

03.08.1992

Voimaantulo

01.01.1993

Säädöskokoelma
711/1992
Päätös

Hyväksytty

8) Laki Suomalais-venäläisestä koulusta annetun lain 10 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

03.08.1992

Voimaantulo

01.01.1993

Säädöskokoelma
712/1992
Päätös

Hyväksytty

9) Laki Helsingin ranskalais-suomalaisesta koulusta annetun lain 10 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

03.08.1992

Voimaantulo

01.01.1993

Säädöskokoelma
713/1992
Päätös

Hyväksytty

10) Laki kuulovammaisten ja näkövammaisten sekä liikuntavammaisten kouluista annetun lain 17 a §:n muuttamisesta

Vahvistettu

03.08.1992

Voimaantulo

01.01.1993

Säädöskokoelma
714/1992
Päätös

Hyväksytty

11) Laki Steiner-koulusta annetun lain 5 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

03.08.1992

Voimaantulo

01.01.1993

Säädöskokoelma
715/1992
Päätös

Hyväksytty

12) Laki steinerpedagogisista erityiskouluista annetun lain 3 ja 4 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

03.08.1992

Voimaantulo

01.01.1993

Säädöskokoelma
716/1992
Päätös

Hyväksytty

13) Laki ammatillisista oppilaitoksista annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

03.08.1992

Voimaantulo

01.01.1993

Säädöskokoelma
717/1992
Päätös

Hyv. muutettuna

14) Laki ammatillisten oppilaitosten oppilaiden opintososiaalisista eduista annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

03.08.1992

Voimaantulo

01.01.1993

Säädöskokoelma
718/1992
Päätös

Hyv. muutettuna

15) Laki ammatillisista opettajankoulutuslaitoksista annetun lain 19 §:n kumoamisesta

Vahvistettu

03.08.1992

Voimaantulo

01.01.1993

Säädöskokoelma
719/1992
Päätös

Hyväksytty

16) Laki ammatillisista aikuiskoulutuskeskuksista annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

03.08.1992

Voimaantulo

01.01.1993

Säädöskokoelma
720/1992
Päätös

Hyväksytty

17) Laki lastentarhanopettajaopistoista annetun lain 4 a §:n muuttamisesta

Vahvistettu

03.08.1992

Voimaantulo

01.01.1993

Säädöskokoelma
721/1992
Päätös

Hyväksytty

18) Kansalaisopistolaki

Vahvistettu

03.08.1992

Voimaantulo

01.01.1993

Säädöskokoelma
722/1992
Päätös

Hyväksytty

19) Laki valtionosuutta saavista musiikkioppilaitoksista annetun lain muuttamisesta (Uusi nimike: Musiikkioppilaitoslaki)

Vahvistettu

03.08.1992

Voimaantulo

01.01.1993

Säädöskokoelma
723/1992
Päätös

Hyv. muutettuna

20) Laki kansanopistojen valtionavusta annetun lain 2 a ja 14 a §:n muuttamisesta

Vahvistettu

03.08.1992

Voimaantulo

01.01.1993

Säädöskokoelma
724/1992
Päätös

Hyväksytty

21) Laki kirjastolain muuttamisesta

Vahvistettu

03.08.1992

Voimaantulo

01.01.1993

Säädöskokoelma
725/1992
Päätös

Hyväksytty

22) Laki nuorisotyölain muuttamisesta

Vahvistettu

03.08.1992

Voimaantulo

01.01.1993

Säädöskokoelma
726/1992
Päätös

Hyv. muutettuna

23) Laki liikuntalain muuttamisesta

Vahvistettu

03.08.1992

Voimaantulo

01.01.1993

Säädöskokoelma
727/1992
Päätös

Hyv. muutettuna

24) Laki kuntien kulttuuritoiminnasta

Vahvistettu

03.08.1992

Voimaantulo

01.01.1993

Säädöskokoelma
728/1992
Päätös

Hyväksytty

25) Museolaki

Vahvistettu

03.08.1992

Voimaantulo

01.01.1993

Säädöskokoelma
729/1992
Päätös

Hyväksytty

26) Teatteri- ja orkesterilaki

Vahvistettu

03.08.1992

Voimaantulo

01.01.1993

Säädöskokoelma
730/1992
Päätös

Hyv. muutettuna

27) Laki yksityisten valtionapulaitosten toimiehtosopimuslain 2 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

03.08.1992

Voimaantulo

01.01.1993

Säädöskokoelma
731/1992
Päätös

Hyväksytty

28) Laki taiteen perusopetuksesta annetun lain muuttamisesta (HaVM 6/1991)

Vahvistettu

03.08.1992

Voimaantulo

01.01.1993

Säädöskokoelma
732/1992
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
ja ainoa käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Laki opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta

2) Laki kunnan opetustoimen hallinnosta

3) Laki peruskoululain muuttamisesta

4) Laki lukiolain muuttamisesta

5) Laki iltalukiolain muuttamisesta

6) Laki yhteisistä opettajista

7) Laki harjoittelukoululain 18 ja 19 §:n muuttamisesta

8) Laki Suomalais-venäläisestä koulusta annetun lain 10 §:n muuttamisesta

9) Laki Helsingin ranskalais-suomalaisesta koulusta annetun lain 10 §:n muuttamisesta

10) Laki kuulovammaisten ja näkövammaisten sekä liikuntavammaisten kouluista annetun lain 17 a §:n muuttamisesta

11) Laki Steiner-koulusta annetun lain 5 §:n muuttamisesta

12) Laki steinerpedagogisista erityiskouluista annetun lain 3 ja 4 §:n muuttamisesta

13) Laki ammatillisista oppilaitoksista annetun lain muuttamisesta

14) Laki ammatillisten oppilaitosten oppilaiden opintososiaalisista eduista annetun lain muuttamisesta

15) Laki ammatillisista opettajankoulutuslaitoksista annetun lain 19 §:n kumoamisesta

16) Laki ammatillisista aikuiskoulutuskeskuksista annetun lain muuttamisesta

17) Laki lastentarhanopettajaopistoista annetun lain 4 a §:n muuttamisesta

18) Kansalaisopistolaki

19) Laki valtionosuutta saavista musiikkioppilaitoksista annetun lain muuttamisesta (Uusi nimike: Musiikkioppilaitoslaki)

20) Laki kansanopistojen valtionavusta annetun lain 2 a ja 14 a §:n muuttamisesta

21) Laki kirjastolain muuttamisesta

22) Laki nuorisotyölain muuttamisesta

23) Laki liikuntalain muuttamisesta

24) Laki kuntien kulttuuritoiminnasta

25) Museolaki

26) Teatteri- ja orkesterilaki

27) Laki yksityisten valtionapulaitosten toimiehtosopimuslain 2 §:n muuttamisesta

28) Laki taiteen perusopetuksesta annetun lain muuttamisesta (HaVM 6/1991)

Annettu eduskunnalle

Pvm

13.12.1991

Ministeriö

Valtioneuvoston kanslia

Esittelijä

Valtiosihteeri Tuomisto

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

08.01.1992

Istuntopöytäkirja
Istuntopöytäkirjan sivu

4117

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
11.02.1992 Päättynyt PTK 3/1992 62
Keskusteluviittaus

Valiokuntakäsittely

Hallintovaliokunta

Mietintö

Hallintovaliokunnan mietintö
HaVM 6/1992 vp
Valmistunut

04.06.1992

Päätösehdotus

Hyv. muutettuna

Vastalauseet

Mietintöön liittyy 2 vastalausetta

Lausunnot

Sivistysvaliokunnan lausunto
SiVL 2/1992 vp
Valmistunut

22.05.1992

Eriävät mielipiteet

Lausuntoon liittyy 1 eriävä mielipide

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

10.06.1992

Istuntopöytäkirja
PTK 76/1992 vp
Päätös

Seuraavaan istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
10.06.1992 Päättynyt PTK 77/1992 2340

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
10.06.1992 Keskeytynyt PTK 78/1992 2351
11.06.1992 SuV:aan PTK 79/1992 2364 3-13
11.06.1992 Päättynyt PTK 82/1992 2446
Päätös

Hyväksytty

Huomautus

Jatk. 2 K 82 11.06.1992 2446

Valiokuntakäsittely

Suuri valiokunta

Mietintö

Suuren valiokunnan mietintö
SuVM 3/1992 vp
Valmistunut

11.06.1992

Päätösehdotus

Hyv. muutettuna

Kolmas käsittely ja ainoa käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
15.06.1992 Päättynyt PTK 84/1992 2524 14-16

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

09.07.1992

Hyväksytyt lausumat

Perustelul., HaVM, 3

Muiden yhdessä käsiteltävien asioiden käsittelytiedot