Valtiopaivaasia HE 215/1994

HE 215/1994 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi teatteri- ja orkesterilain muuttamisesta

(Budjettilakiehdotus)

Päätökset

1) Laki teatteri- ja orkesterilain muuttamisesta

Vahvistettu

16.12.1994

Voimaantulo

01.01.1995

Säädöskokoelma
1277/1994
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Laki teatteri- ja orkesterilain muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

07.10.1994

Ministeriö

Opetusministeriö

Esittelijä

Vanh. hallitussihteeri Anttila

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

07.10.1994

Istuntopöytäkirja
Istuntopöytäkirjan sivu

3195

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
11.10.1994 Päättynyt PTK 95/1994 3244

Valiokuntakäsittely

Sivistysvaliokunta

Mietintö

Sivistysvaliokunnan mietintö
SiVM 21/1994 vp
Valmistunut

18.11.1994

Päätösehdotus

Hyväksytty

Vastalauseet

Mietintöön liittyy 2 vastalausetta

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

22.11.1994

Istuntopöytäkirja
PTK 124/1994 vp
Päätös

Keskiviikon istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
23.11.1994 Päättynyt PTK 126/1994 5345

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
23.11.1994 Keskeytynyt PTK 127/1994 5354
25.11.1994 Päättynyt PTK 130/1994 5404 11
Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
28.11.1994 Päättynyt PTK 131/1994 5430

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

07.12.1994

Hyväksytyt lausumat

Perustelul., SiVM, 2

Muiden yhdessä käsiteltävien asioiden käsittelytiedot

​​​​