Valtiopaivaasia HE 215/1995

HE 215/1995 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi tuloverolain muuttamisesta (Uusi nimike: Laki tuloverolain 65 §:n muuttamisesta, VaVM 3/1996 vp)

Päätökset

1) Laki tuloverolain muuttamisesta (Uusi nimike: Laki tuloverolain 65 §:n muuttamisesta, VaVM 3/1996 vp)

Vahvistettu

04.04.1996

Voimaantulo

15.04.1996

Säädöskokoelma
227/1996
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Laki tuloverolain muuttamisesta (Uusi nimike: Laki tuloverolain 65 §:n muuttamisesta, VaVM 3/1996 vp)

Annettu eduskunnalle

Pvm

26.01.1996

Ministeriö

Valtiovarainministeriö

Esittelijä

Vanh. hallitussihteeri Lindström

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

07.02.1996

Istuntopöytäkirja
Istuntopöytäkirjan sivu

23

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
08.02.1996 Päättynyt PTK 4/1996 39

Valiokuntakäsittely

Valtiovarainvaliokunta

Mietintö

Valtiovarainvaliokunnan mietintö
VaVM 3/1996 vp
Valmistunut

08.03.1996

Päätösehdotus

Hyv. muutettuna

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

12.03.1996

Istuntopöytäkirja
PTK 25/1996 vp
Päätös

Torstain istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
14.03.1996 Päättynyt PTK 27/1996

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
15.03.1996 Päättynyt PTK 28/1996 810
Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
19.03.1996 Päättynyt PTK 29/1996 812

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

19.03.1996

Hyväksytyt lausumat

Perustelul., VaVM, 1

​​​​