Valtiopaivaasia HE 218/1997

HE 218/1997 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle arvopaperien lainaussopimusten ja takaisinostosopimusten verotusta koskevaksi lainsäädännöksi

Päätökset

1) Laki tuloverolain muuttamisesta

Vahvistettu

30.12.1997

Voimaantulo

01.01.1998

Säädöskokoelma
1383/1997
Päätös

Hyv. muutettuna

2) Laki rajoitetusti verovelvollisen tulon ja varallisuuden verottamisesta annetun lain 3 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

30.12.1997

Voimaantulo

01.01.1998

Säädöskokoelma
1384/1997
Päätös

Hyväksytty

3) Laki elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 6 ja 16 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

30.12.1997

Voimaantulo

01.01.1998

Säädöskokoelma
1385/1997
Päätös

Hyväksytty

4) Laki yhtiöveron hyvityksestä annetun lain 1 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

30.12.1997

Voimaantulo

01.01.1998

Säädöskokoelma
1386/1997
Päätös

Hyväksytty

5) Laki verotusmenettelystä annetun lain 15 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

30.12.1997

Voimaantulo

01.01.1998

Säädöskokoelma
1387/1997
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Laki tuloverolain muuttamisesta

2) Laki rajoitetusti verovelvollisen tulon ja varallisuuden verottamisesta annetun lain 3 §:n muuttamisesta

3) Laki elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 6 ja 16 §:n muuttamisesta

4) Laki yhtiöveron hyvityksestä annetun lain 1 §:n muuttamisesta

5) Laki verotusmenettelystä annetun lain 15 §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

07.11.1997

Ministeriö

Valtiovarainministeriö

Esittelijä

Vanh. hallitussihteeri Vanhanen

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

07.11.1997

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
18.11.1997 Päättynyt PTK 143/1997

Valiokuntakäsittely

Valtiovarainvaliokunta

Mietintö

Valtiovarainvaliokunnan mietintö
VaVM 43/1997 vp
Valmistunut

12.12.1997

Päätösehdotus

Hyv. muutettuna

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

12.12.1997

Istuntopöytäkirja
PTK 169/1997 vp
Päätös

Seuraavaan istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
12.12.1997 Päättynyt PTK 170/1997

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
13.12.1997 Päättynyt PTK 171/1997
Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
17.12.1997 Päättynyt PTK 176/1997

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

17.12.1997