Valtiopaivaasia HE 221/1991

HE 221/1991 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi valtion tulo- ja menoarviosta annetun lain muuttamisesta (Uusi nimike: Laki valtion talousarviosta)

Päätökset

1) Laki valtion tulo- ja menoarviosta annetun lain muuttamisesta (Uusi nimike: Laki valtion talousarviosta)

Vahvistettu

21.02.1992

Voimaantulo

01.03.1992

Säädöskokoelma
165/1992
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Laki valtion tulo- ja menoarviosta annetun lain muuttamisesta (Uusi nimike: Laki valtion talousarviosta)

Annettu eduskunnalle

Pvm

13.12.1991

Ministeriö

Valtiovarainministeriö

Esittelijä

Hallitusneuvos Kivistö

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

19.12.1991

Istuntopöytäkirja
Istuntopöytäkirjan sivu

3948

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
20.12.1991 Päättynyt PTK 117/1991 4101

Valiokuntakäsittely

Valtiovarainvaliokunta

Mietintö

Valtiovarainvaliokunnan mietintö
VaVM 2/1992 vp
Valmistunut

11.02.1992

Päätösehdotus

Hyväksytty

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

11.02.1992

Istuntopöytäkirja
PTK 3/1992 vp
Päätös

Seuraavaan istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
11.02.1992 Päättynyt PTK 4/1992 67

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
14.02.1992 Päättynyt PTK 6/1992 86
Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
18.02.1992 Päättynyt PTK 7/1992 90

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

19.02.1992

​​​​