HE 226/1993 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle opintotukilainsäädännön uudistamisesta

(Budjettilakiehdotus)
Huomautus

HE/ETA

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1) Opintotukilaki

Vahvistettu

21.01.1994

Voimaantulo

01.05.1994

Säädöskokoelma
65/1994
Päätös

Hyv. muutettuna

2) Laki asumistukilain 2 ja 15 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

21.01.1994

Voimaantulo

01.07.1994

Säädöskokoelma
66/1994
Päätös

Hyv. muutettuna

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Opintotukilaki

2) Laki asumistukilain 2 ja 15 §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Opetusministeriö

Esittelijä

Nuor. hallitussihteeri Vuorinen

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

19.10.1993

Istuntopöytäkirjan sivu

3324

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
19.10.1993 Pp 22.10. PTK 117/1993
22.10.1993 Päättynyt PTK 121/1993
Istuntopöytäkirjan sivu

3365

Valiokuntakäsittely

Sivistysvaliokunta

Mietintö

Sivistysvaliokunnan mietintö
SiVM 25/1993 vp
Valmistunut

03.12.1993

Päätösehdotus

Hyv. muutettuna

Vastalauseet

Mietintöön liittyy 1 vastalause

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

03.12.1993

Istuntopöytäkirja
PTK 159/1993 vp
Päätös

Seuraavaan istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
03.12.1993 Päättynyt PTK 160/1993

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
04.12.1993 Päättynyt PTK 161/1993 6-10
Istuntopöytäkirjan sivu

4865

Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
07.12.1993 Päättynyt PTK 168/1993 11-13
Istuntopöytäkirjan sivu

5046

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

27.12.1993

Hyväksytyt lausumat

Perustelul., SiVM, 2