Valtiopaivaasia HE 229/1994

HE 229/1994 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi eurooppalaisesta taloudellisesta etuyhtymästä (ETEY) ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Huomautus

HE/EU HE/ETA

Päätökset

1) Laki eurooppalaisesta taloudellisesta etuyhtymästä

Vahvistettu

22.12.1994

Voimaantulo

01.01.1995

Säädöskokoelma
1299/1994
Päätös

Hyväksytty

2) Laki kaupparekisterilain muuttamisesta

Vahvistettu

22.12.1994

Voimaantulo

01.01.1995

Säädöskokoelma
1300/1994
Päätös

Hyv. muutettuna

3) Laki toiminimilain 7 §:n muuttamisesta TaVM 35/1994 vp ehdotetaan, että 2. ja 3. lakiehdotuksen perusteella hyväksyttäisiin seuraavat kaksi lakiehdotusta:

Vahvistettu

22.12.1994

Voimaantulo

01.03.1995

Säädöskokoelma
1301/1994
Päätös

Hyv. muutettuna

2) Laki kaupparekisterilain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta

Vahvistettu

22.12.1994

Voimaantulo

01.01.1995

Säädöskokoelma
1302/1994
Päätös

Hyv. muutettuna

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Laki eurooppalaisesta taloudellisesta etuyhtymästä

2) Laki kaupparekisterilain muuttamisesta

3) Laki toiminimilain 7 §:n muuttamisesta TaVM 35/1994 vp ehdotetaan, että 2. ja 3. lakiehdotuksen perusteella hyväksyttäisiin seuraavat kaksi lakiehdotusta:

2) Laki kaupparekisterilain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta

3) Laki kaupparekisterilain 14 §:n ja 18 §:n muuttamisesta

4) Laki toiminimilain 7 §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

14.10.1994

Ministeriö

Oikeusministeriö

Esittelijä

Lainsäädäntöjohtaja Buure-Hägglund

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

14.10.1994

Istuntopöytäkirja
Istuntopöytäkirjan sivu

3290

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
21.10.1994 Päättynyt PTK 101/1994 3401

Valiokuntakäsittely

Talousvaliokunta

Mietintö

Talousvaliokunnan mietintö
TaVM 35/1994 vp
Valmistunut

15.11.1994

Päätösehdotus

Hyv. muutettuna

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

18.11.1994

Istuntopöytäkirja
PTK 122/1994 vp
Päätös

Tiistain istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
22.11.1994 Päättynyt PTK 124/1994 5276

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
22.11.1994 Päättynyt PTK 125/1994 5290
Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
25.11.1994 Päättynyt PTK 130/1994 5419

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

08.12.1994