Valtiopaivaasia HE 230/1993

HE 230/1993 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi merilain muuttamisesta

Päätökset

1) Laki merilain muuttamisesta

Vahvistettu

19.11.1993

Voimaantulo

01.12.1993

Säädöskokoelma
990/1993
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Laki merilain muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

15.10.1993

Ministeriö

Liikenneministeriö

Esittelijä

Vanh. hallitussihteeri Salminen

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

20.10.1993

Istuntopöytäkirja
Istuntopöytäkirjan sivu

3382

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
22.10.1993 Päättynyt PTK 121/1993 3497

Valiokuntakäsittely

Liikennevaliokunta

Mietintö

Liikennevaliokunnan mietintö
LiVM 10/1993 vp
Valmistunut

29.10.1993

Päätösehdotus

Hyväksytty

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

02.11.1993

Istuntopöytäkirja
PTK 129/1993 vp
Päätös

Seuraavaan istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
02.11.1993 Päättynyt PTK 130/1993 3811

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
04.11.1993 Päättynyt PTK 132/1993 3923
Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
09.11.1993 Päättynyt PTK 134/1993 3965

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

12.11.1993

​​​​