Valtiopaivaasia HE 230/2014

HE 230/2014 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle eräiden hallintoasioiden muutoksenhakusäännösten tarkistamisesta

Päätökset

1. Laki hallintolainkäyttölain muuttamisesta

Vahvistettu

07.08.2015

Voimaantulo

01.01.2016

Säädöskokoelma
891/2015
Päätös

Hyväksytty muutettuna

2. Laki korkeimmasta hallinto-oikeudesta annetun lain 2 ja 6 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

07.08.2015

Voimaantulo

01.01.2016

Säädöskokoelma
892/2015
Päätös

Hyväksytty

3. Laki hallintolain muuttamisesta

Vahvistettu

07.08.2015

Voimaantulo

01.01.2016

Säädöskokoelma
893/2015
Päätös

Hyväksytty

4. Laki uhkasakkolain 24 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

07.08.2015

Voimaantulo

01.01.2016

Säädöskokoelma
894/2015
Päätös

Hyväksytty muutettuna

5. Laki kaksikäyttötuotteiden vientivalvonnasta annetun lain 7 b §:n muuttamisesta

Vahvistettu

07.08.2015

Voimaantulo

01.01.2016

Säädöskokoelma
895/2015
Päätös

Hyväksytty

6. Laki konsulipalvelulain 43 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

07.08.2015

Voimaantulo

01.01.2016

Säädöskokoelma
896/2015
Päätös

Hyväksytty

7. Laki Suomen talousvyöhykkeestä annetun lain 22 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

07.08.2015

Voimaantulo

01.01.2016

Säädöskokoelma
897/2015
Päätös

Hyväksytty

8. Laki ulkomaanedustuksen korvauksista annetun lain 28 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

07.08.2015

Voimaantulo

01.01.2016

Säädöskokoelma
898/2015
Päätös

Hyväksytty

9. Laki verojen ja maksujen täytäntöönpanosta annetun lain 10 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

07.08.2015

Voimaantulo

01.01.2016

Säädöskokoelma
899/2015
Päätös

Hyväksytty

10. Laki maistraattien eräistä henkilörekistereistä annetun lain 12 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

07.08.2015

Voimaantulo

01.01.2016

Säädöskokoelma
900/2015
Päätös

Hyväksytty

11. Laki henkilötietolain 45 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

07.08.2015

Voimaantulo

01.01.2016

Säädöskokoelma
901/2015
Päätös

Hyväksytty

12. Laki kokoontumislain 28 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

07.08.2015

Voimaantulo

01.01.2016

Säädöskokoelma
902/2015
Päätös

Hyväksytty

13. Laki eräiden luotonantajien rekisteröinnistä annetun lain 14 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

07.08.2015

Voimaantulo

01.01.2016

Säädöskokoelma
903/2015
Päätös

Hyväksytty

14. Laki julkisyhteisöjen henkilöstöltä vaadittavasta kielitaidosta annetun lain 15 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

07.08.2015

Voimaantulo

01.01.2016

Säädöskokoelma
904/2015
Päätös

Hyväksytty

15. Laki oikeudenkäynnin julkisuudesta hallintotuomioistuimissa annetun lain 20 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

07.08.2015

Voimaantulo

01.01.2016

Säädöskokoelma
905/2015
Päätös

Hyväksytty

16. Laki sananvapauden käyttämisestä joukkoviestinnässä annetun lain 17 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

07.08.2015

Voimaantulo

01.01.2016

Säädöskokoelma
906/2015
Päätös

Hyväksytty

17. Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain 33 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

07.08.2015

Voimaantulo

01.01.2016

Säädöskokoelma
907/2015
Päätös

Hyväksytty

18. Laki luottotietolain 41 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

07.08.2015

Voimaantulo

01.01.2016

Säädöskokoelma
908/2015
Päätös

Hyväksytty

19. Laki edunvalvontavaltuutuksesta annetun lain 43 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

07.08.2015

Voimaantulo

01.01.2016

Säädöskokoelma
909/2015
Päätös

Hyväksytty

20. Laki holhoustoimesta annetun lain 87 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

07.08.2015

Voimaantulo

01.01.2016

Säädöskokoelma
910/2015
Päätös

Hyväksytty

21. Laki nimilain 22 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

07.08.2015

Voimaantulo

01.01.2016

Säädöskokoelma
911/2015
Päätös

Hyväksytty

22. Laki perintökaaren 5 luvun 2 a §:n muuttamisesta

Vahvistettu

07.08.2015

Voimaantulo

01.01.2016

Säädöskokoelma
912/2015
Päätös

Hyväksytty

23. Laki pakkokeinolain 10 luvun 64 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

07.08.2015

Voimaantulo

01.01.2016

Säädöskokoelma
913/2015
Päätös

Hyväksytty muutettuna

24. Laki luvan saaneista oikeudenkäyntiavustajista annetun lain 26 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

07.08.2015

Voimaantulo

01.01.2016

Säädöskokoelma
914/2015
Päätös

Hyväksytty

25. Laki ylikuormamaksusta annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

07.08.2015

Voimaantulo

01.01.2016

Säädöskokoelma
915/2015
Päätös

Hyväksytty

26. Laki Saamelaisalueen koulutuskeskuksesta annetun lain 16 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

07.08.2015

Voimaantulo

01.01.2016

Säädöskokoelma
916/2015
Päätös

Hyväksytty

27. Laki valtion oikeusaputoimistoista annetun lain 12 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

07.08.2015

Voimaantulo

01.01.2016

Säädöskokoelma
917/2015
Päätös

Hyväksytty

28. Laki oikeusapulain 26 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

07.08.2015

Voimaantulo

01.01.2016

Säädöskokoelma
918/2015
Päätös

Hyväksytty

29. Laki kansainvälisestä yhteistoiminnasta eräiden rikosoikeudellisten seuraamusten täytäntöönpanossa annetun lain 24 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

07.08.2015

Voimaantulo

01.01.2016

Säädöskokoelma
919/2015
Päätös

Hyväksytty

30. Laki rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä ja selvittämisestä annetun lain 44 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

07.08.2015

Voimaantulo

01.01.2016

Säädöskokoelma
920/2015
Päätös

Hyväksytty

31. Laki palosuojelurahastolain 7 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

07.08.2015

Voimaantulo

01.01.2016

Säädöskokoelma
921/2015
Päätös

Hyväksytty

32. Laki passilain 37 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

07.08.2015

Voimaantulo

01.01.2016

Säädöskokoelma
922/2015
Päätös

Hyväksytty

33. Laki henkilökorttilain 15 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

07.08.2015

Voimaantulo

01.01.2016

Säädöskokoelma
923/2015
Päätös

Hyväksytty

34. Laki rahankeräyslain 30 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

07.08.2015

Voimaantulo

01.01.2016

Säädöskokoelma
924/2015
Päätös

Hyväksytty

35. Laki arpajaislain 66 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

07.08.2015

Voimaantulo

01.01.2016

Säädöskokoelma
925/2015
Päätös

Hyväksytty

36. Laki viihdelaitelain 16 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

07.08.2015

Voimaantulo

01.01.2016

Säädöskokoelma
926/2015
Päätös

Hyväksytty

37. Laki kansalaisuuslain 42 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

07.08.2015

Voimaantulo

01.01.2016

Säädöskokoelma
927/2015
Päätös

Hyväksytty

38. Laki pelastuslain 104 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

07.08.2015

Voimaantulo

01.01.2016

Säädöskokoelma
928/2015
Päätös

Hyväksytty muutettuna

39. Laki pelastustoimen laitteista annetun lain 21 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

07.08.2015

Voimaantulo

01.01.2016

Säädöskokoelma
929/2015
Päätös

Hyväksytty

40. Laki Pelastusopistosta annetun lain 37 ja 38 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

07.08.2015

Voimaantulo

01.01.2016

Säädöskokoelma
930/2015
Päätös

Hyväksytty

41. Laki poliisilain 5 luvun 62 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

07.08.2015

Voimaantulo

01.01.2016

Säädöskokoelma
931/2015
Päätös

Hyväksytty muutettuna

42. Laki puolustusvoimista annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

07.08.2015

Voimaantulo

01.01.2016

Säädöskokoelma
932/2015
Päätös

Hyväksytty

43. Laki aluevalvontalain 22 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

07.08.2015

Voimaantulo

01.01.2016

Säädöskokoelma
933/2015
Päätös

Hyväksytty muutettuna

44. Laki Maanpuolustuskorkeakoulusta annetun lain 33 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

07.08.2015

Voimaantulo

01.01.2016

Säädöskokoelma
934/2015
Päätös

Hyväksytty

45. Laki vapaaehtoisesta maanpuolustuksesta annetun lain 30 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

07.08.2015

Voimaantulo

01.01.2016

Säädöskokoelma
935/2015
Päätös

Hyväksytty

46. Laki tullilain muuttamisesta

Vahvistettu

07.08.2015

Voimaantulo

01.01.2016

Säädöskokoelma
936/2015
Päätös

Hyväksytty

47. Laki ajoneuvoverolain muuttamisesta

Vahvistettu

07.08.2015

Voimaantulo

01.01.2016

Säädöskokoelma
937/2015
Päätös

Hyväksytty

48. Laki rataverolain muuttamisesta

Vahvistettu

07.08.2015

Voimaantulo

01.01.2016

Säädöskokoelma
938/2015
Päätös

Hyväksytty

49. Laki valmisteverotuslain muuttamisesta

Vahvistettu

07.08.2015

Voimaantulo

01.01.2016

Säädöskokoelma
939/2015
Päätös

Hyväksytty muutettuna

50. Laki polttoainemaksusta annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

07.08.2015

Voimaantulo

01.01.2016

Säädöskokoelma
940/2015
Päätös

Hyväksytty

51. Laki arvonlisäverolain 197 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

07.08.2015

Voimaantulo

01.01.2016

Säädöskokoelma
941/2015
Päätös

Hyväksytty

52. Laki verotusmenettelystä annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

07.08.2015

Voimaantulo

01.01.2016

Säädöskokoelma
942/2015
Päätös

Hyväksytty

53. Laki autoverolain muuttamisesta

Vahvistettu

07.08.2015

Voimaantulo

01.01.2016

Säädöskokoelma
943/2015
Päätös

Hyväksytty

54. Laki yksityisestä huvialuksesta suoritettavasta polttoainemaksusta annetun lain 21 ja 22 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

07.08.2015

Voimaantulo

01.01.2016

Säädöskokoelma
944/2015
Päätös

Hyväksytty

55. Laki arvo-osuusjärjestelmästä ja selvitystoiminnasta annetun lain 8 luvun 5 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

07.08.2015

Voimaantulo

01.01.2016

Säädöskokoelma
945/2015
Päätös

Hyväksytty

56. Laki kaupankäynnistä rahoitusvälineillä annetun lain 9 luvun 1 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

07.08.2015

Voimaantulo

01.01.2016

Säädöskokoelma
946/2015
Päätös

Hyväksytty

57. Laki Suomen Pankista annetun lain 28 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

07.08.2015

Voimaantulo

01.01.2016

Säädöskokoelma
947/2015
Päätös

Hyväksytty

58. Laki panttilainauslaitoksista annetun lain 40 c §:n muuttamisesta

Vahvistettu

07.08.2015

Voimaantulo

01.01.2016

Säädöskokoelma
948/2015
Päätös

Hyväksytty

59. Laki aluehallintovirastoista annetun lain 23 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

07.08.2015

Voimaantulo

01.01.2016

Säädöskokoelma
949/2015
Päätös

Hyväksytty

60. Laki tilastolain 27 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

07.08.2015

Voimaantulo

01.01.2016

Säädöskokoelma
950/2015
Päätös

Hyväksytty

61. Laki valtion maksuperustelain 11 b §:n muuttamisesta

Vahvistettu

07.08.2015

Voimaantulo

01.01.2016

Säädöskokoelma
951/2015
Päätös

Hyväksytty

62. Laki valtionavustuslain 34 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

07.08.2015

Voimaantulo

01.01.2016

Säädöskokoelma
952/2015
Päätös

Hyväksytty

63. Laki julkishallinnon ja -talouden tilintarkastajista annetun lain 22 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

07.08.2015

Voimaantulo

01.01.2016

Säädöskokoelma
953/2015
Päätös

Hyväksytty

64. Laki valtiontalouden tarkastusvirastosta annetun lain 15 ja 18 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

07.08.2015

Voimaantulo

01.01.2016

Säädöskokoelma
954/2015
Päätös

Hyväksytty

65. Laki ammatillisesta peruskoulutuksesta annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

07.08.2015

Voimaantulo

01.01.2016

Säädöskokoelma
955/2015
Päätös

Hyväksytty muutettuna

66. Laki ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain 16 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

07.08.2015

Voimaantulo

01.01.2016

Säädöskokoelma
956/2015
Päätös

Hyväksytty

67. Laki taiteen perusopetuksesta annetun lain 10 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

07.08.2015

Voimaantulo

01.01.2016

Säädöskokoelma
957/2015
Päätös

Hyväksytty

68. Laki lukiolain muuttamisesta

Vahvistettu

07.08.2015

Voimaantulo

01.01.2016

Säädöskokoelma
958/2015
Päätös

Hyväksytty

69. Laki perusopetuslain muuttamisesta

Vahvistettu

07.08.2015

Voimaantulo

01.01.2016

Säädöskokoelma
959/2015
Päätös

Hyväksytty

70. Laki yliopistolain muuttamisesta

Vahvistettu

07.08.2015

Voimaantulo

01.01.2016

Säädöskokoelma
960/2015
Päätös

Hyväksytty muutettuna

71. Laki auktorisoiduista kääntäjistä annetun lain 21 ja 22 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

07.08.2015

Voimaantulo

01.01.2016

Säädöskokoelma
961/2015
Päätös

Hyväksytty

72. Laki hautaustoimilain 27 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

07.08.2015

Voimaantulo

01.01.2016

Säädöskokoelma
962/2015
Päätös

Hyväksytty

73. Laki kulttuuriaineistojen tallettamisesta ja säilyttämisestä annetun lain 28 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

07.08.2015

Voimaantulo

01.01.2016

Säädöskokoelma
963/2015
Päätös

Hyväksytty

74. Laki kulttuuriesineiden maastaviennin rajoittamisesta annetun lain 13 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

07.08.2015

Voimaantulo

01.01.2016

Säädöskokoelma
964/2015
Päätös

Hyväksytty

75. Laki kuvaohjelmalain muuttamisesta

Vahvistettu

07.08.2015

Voimaantulo

01.01.2016

Säädöskokoelma
965/2015
Päätös

Hyväksytty

76. Laki eräistä kuvataiteen tekijöille suoritettavista apurahoista annetun lain 5 ja 5 a §:n muuttamisesta

Vahvistettu

07.08.2015

Voimaantulo

01.01.2016

Säädöskokoelma
966/2015
Päätös

Hyväksytty

77. Laki eräistä kirjailijoille ja kääntäjille suoritettavista apurahoista ja avustuksista annetun lain 1 a ja 2 c §:n muuttamisesta

Vahvistettu

07.08.2015

Voimaantulo

01.01.2016

Säädöskokoelma
967/2015
Päätös

Hyväksytty

78. Laki arkistolain 21 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

07.08.2015

Voimaantulo

01.01.2016

Säädöskokoelma
968/2015
Päätös

Hyväksytty

79. Laki ortodoksisesta kirkosta annetun lain 104 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

07.08.2015

Voimaantulo

01.01.2016

Säädöskokoelma
969/2015
Päätös

Hyväksytty

80. Laki elintarvikelain muuttamisesta

Vahvistettu

07.08.2015

Voimaantulo

01.01.2016

Säädöskokoelma
970/2015
Päätös

Hyväksytty muutettuna

81. Laki kiinteistönmuodostamislain 285 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

07.08.2015

Voimaantulo

01.01.2016

Säädöskokoelma
971/2015
Päätös

Hyväksytty

82. Laki eläinlääkärinammatin harjoittamisesta annetun lain 39 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

07.08.2015

Voimaantulo

01.01.2016

Säädöskokoelma
972/2015
Päätös

Hyväksytty

83. Laki eläinten kuljetuksesta annetun lain 45 ja 46 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

07.08.2015

Voimaantulo

01.01.2016

Säädöskokoelma
973/2015
Päätös

Hyväksytty

84. Laki eläintunnistusjärjestelmästä annetun lain 38 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

07.08.2015

Voimaantulo

01.01.2016

Säädöskokoelma
974/2015
Päätös

Hyväksytty

85. Laki kasvinsuojeluaineista annetun lain 48 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

07.08.2015

Voimaantulo

01.01.2016

Säädöskokoelma
975/2015
Päätös

Hyväksytty

86. Laki merellä toimivien kalastus- ja vesiviljelyalusten rekisteröinnistä annetun lain 33 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

07.08.2015

Voimaantulo

01.01.2016

Säädöskokoelma
976/2015
Päätös

Hyväksytty

87. Laki totopelien tuottojen käyttämisestä hevoskasvatuksen ja hevosurheilun edistämiseen annetun lain 30 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

07.08.2015

Voimaantulo

01.01.2016

Säädöskokoelma
977/2015
Päätös

Hyväksytty

88. Laki rehulain 51 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

07.08.2015

Voimaantulo

01.01.2016

Säädöskokoelma
978/2015
Päätös

Hyväksytty

89. Laki vesihuoltolain 32 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

07.08.2015

Voimaantulo

01.01.2016

Säädöskokoelma
979/2015
Päätös

Hyväksytty

90. Laki eräiden maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalan lainojen ja saamisten siirtämisestä Valtiokonttorin hoidettavaksi annetun lain 25 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

07.08.2015

Voimaantulo

01.01.2016

Säädöskokoelma
980/2015
Päätös

Hyväksytty

91. Laki alusliikennepalvelulain 31 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

07.08.2015

Voimaantulo

01.01.2016

Säädöskokoelma
981/2015
Päätös

Hyväksytty

92. Laki joukkoliikennelain 1 ja 53 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

07.08.2015

Voimaantulo

01.01.2016

Säädöskokoelma
982/2015
Päätös

Hyväksytty muutettuna

93. Laki konttilain 18 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

07.08.2015

Voimaantulo

01.01.2016

Säädöskokoelma
983/2015
Päätös

Hyväksytty

94. Laki ajopiirturikorttien myöntämisen järjestämisestä annetun lain 13 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

07.08.2015

Voimaantulo

01.01.2016

Säädöskokoelma
984/2015
Päätös

Hyväksytty

95. Laki alusten jääluokista ja jäänmurtaja-avustuksesta annetun lain 12 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

07.08.2015

Voimaantulo

01.01.2016

Säädöskokoelma
985/2015
Päätös

Hyväksytty

96. Laki eräiden alusten ja niitä palvelevien satamien turvatoimista ja turvatoimien valvonnasta annetun lain 25 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

07.08.2015

Voimaantulo

01.01.2016

Säädöskokoelma
986/2015
Päätös

Hyväksytty

97. Laki eräiden irtolastialusten turvallisesta lastaamisesta ja lastin purkamisesta annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

07.08.2015

Voimaantulo

01.01.2016

Säädöskokoelma
987/2015
Päätös

Hyväksytty

98. Laki kaupallisista tavarankuljetuksista tiellä annetun lain 31 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

07.08.2015

Voimaantulo

01.01.2016

Säädöskokoelma
988/2015
Päätös

Hyväksytty

99. Laki kuljettajantutkintotoiminnan järjestämisestä annetun lain 14 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

07.08.2015

Voimaantulo

01.01.2016

Säädöskokoelma
989/2015
Päätös

Hyväksytty muutettuna

100. Laki kuorma- ja linja-auton kuljettajien ammattipätevyydestä annetun lain 26 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

07.08.2015

Voimaantulo

01.01.2016

Säädöskokoelma
990/2015
Päätös

Hyväksytty muutettuna

101. Laki lentoliikenteen valvontamaksusta annetun lain 15 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

07.08.2015

Voimaantulo

01.01.2016

Säädöskokoelma
991/2015
Päätös

Hyväksytty

102. Laki maantieliikenteen liikenneyrittäjäkoulutuksesta annetun lain 8 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

07.08.2015

Voimaantulo

01.01.2016

Säädöskokoelma
992/2015
Päätös

Hyväksytty

103. Laki matkustaja-aluksen henkilöluetteloista annetun lain 24 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

07.08.2015

Voimaantulo

01.01.2016

Säädöskokoelma
993/2015
Päätös

Hyväksytty

104. Laki meriliikenteessä käytettävien alusten kilpailukyvyn parantamisesta annetun lain 27 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

07.08.2015

Voimaantulo

01.01.2016

Säädöskokoelma
994/2015
Päätös

Hyväksytty

105. Laki rautatiejärjestelmän liikenneturvallisuustehtävistä annetun lain 57 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

07.08.2015

Voimaantulo

01.01.2016

Säädöskokoelma
995/2015
Päätös

Hyväksytty

106. Laki taksinkuljettajien ammattipätevyydestä annetun lain 38 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

07.08.2015

Voimaantulo

01.01.2016

Säädöskokoelma
996/2015
Päätös

Hyväksytty muutettuna

107. Laki vahvasta sähköisestä tunnistamisesta ja sähköisistä allekirjoituksista annetun lain 49 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

07.08.2015

Voimaantulo

01.01.2016

Säädöskokoelma
997/2015
Päätös

Hyväksytty

108. Laki luotsauslain muuttamisesta

Vahvistettu

07.08.2015

Voimaantulo

01.01.2016

Säädöskokoelma
998/2015
Päätös

Hyväksytty

109. Laki maantielain muuttamisesta

Vahvistettu

07.08.2015

Voimaantulo

01.01.2016

Säädöskokoelma
999/2015
Päätös

Hyväksytty

110. Laki postilain 80 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

07.08.2015

Voimaantulo

01.01.2016

Säädöskokoelma
1000/2015
Päätös

Hyväksytty

111. Laki ratalain 92 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

07.08.2015

Voimaantulo

01.01.2016

Säädöskokoelma
1001/2015
Päätös

Hyväksytty

112. Laki taksiliikennelain 8 ja 27 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

07.08.2015

Voimaantulo

01.01.2016

Säädöskokoelma
1002/2015
Päätös

Hyväksytty

113. Laki vesiliikennelain 22 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

07.08.2015

Voimaantulo

01.01.2016

Säädöskokoelma
1003/2015
Päätös

Hyväksytty

114. Laki kansainvälistä taksiliikennettä tiellä koskevan Ruotsin kanssa tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja sopimuksen soveltamisesta annetun lain 8 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

07.08.2015

Voimaantulo

01.01.2016

Säädöskokoelma
1004/2015
Päätös

Hyväksytty

115. Laki kaivoslain 162 ja 164 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

07.08.2015

Voimaantulo

01.01.2016

Säädöskokoelma
1005/2015
Päätös

Hyväksytty

116. Laki kauppakamarilain 10 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

07.08.2015

Voimaantulo

01.01.2016

Säädöskokoelma
1006/2015
Päätös

Hyväksytty

117. Laki merimiespalvelulain 27 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

07.08.2015

Voimaantulo

01.01.2016

Säädöskokoelma
1007/2015
Päätös

Hyväksytty

118. Laki perintätoiminnan luvanvaraisuudesta annetun lain 14 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

07.08.2015

Voimaantulo

01.01.2016

Säädöskokoelma
1008/2015
Päätös

Hyväksytty

119. Laki valmismatkaliikkeistä annetun lain 21 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

07.08.2015

Voimaantulo

01.01.2016

Säädöskokoelma
1009/2015
Päätös

Hyväksytty

120. Laki kiinteistönvälitysliikkeistä ja vuokrahuoneiston välitysliikkeistä annetun lain 15 ja 21 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

07.08.2015

Voimaantulo

01.01.2016

Säädöskokoelma
1010/2015
Päätös

Hyväksytty muutettuna

121. Laki sähkön alkuperän varmentamisesta ja ilmoittamisesta annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

07.08.2015

Voimaantulo

01.01.2016

Säädöskokoelma
1011/2015
Päätös

Hyväksytty

122. Laki tuotteiden ekologiselle suunnittelulle ja energiamerkinnälle asetettavista vaatimuksista annetun lain 39 ja 40 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

07.08.2015

Voimaantulo

01.01.2016

Säädöskokoelma
1012/2015
Päätös

Hyväksytty

123. Laki työajasta kotimaanliikenteen aluksissa annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

07.08.2015

Voimaantulo

01.01.2016

Säädöskokoelma
1013/2015
Päätös

Hyväksytty

124. Laki päästökauppalain 75 ja 76 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

07.08.2015

Voimaantulo

01.01.2016

Säädöskokoelma
1014/2015
Päätös

Hyväksytty

125. Laki kotoutumisen edistämisestä annetun lain 82 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

07.08.2015

Voimaantulo

01.01.2016

Säädöskokoelma
1015/2015
Päätös

Hyväksytty muutettuna

126. Laki eräiden valtion tukea koskevien Euroopan yhteisöjen säännösten soveltamisesta annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

07.08.2015

Voimaantulo

01.01.2016

Säädöskokoelma
1016/2015
Päätös

Hyväksytty

127. Laki elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksista annetun lain 26 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

07.08.2015

Voimaantulo

01.01.2016

Säädöskokoelma
1017/2015
Päätös

Hyväksytty muutettuna

128. Laki Kilpailu- ja kuluttajavirastosta annetun lain 16 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

07.08.2015

Voimaantulo

01.01.2016

Säädöskokoelma
1018/2015
Päätös

Hyväksytty

129. Laki ydinenergialain 75 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

07.08.2015

Voimaantulo

01.01.2016

Säädöskokoelma
1019/2015
Päätös

Hyväksytty

130. Laki ihmisen elimien, kudoksien ja solujen lääketieteellisestä käytöstä annetun lain 26 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

07.08.2015

Voimaantulo

01.01.2016

Säädöskokoelma
1020/2015
Päätös

Hyväksytty

131. Laki raha-automaattiavustuksista annetun lain 40 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

07.08.2015

Voimaantulo

01.01.2016

Säädöskokoelma
1021/2015
Päätös

Hyväksytty

132. Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain 15 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

07.08.2015

Voimaantulo

01.01.2016

Säädöskokoelma
1022/2015
Päätös

Hyväksytty

133. Laki sosiaali- ja terveydenhuollon palvelusetelistä annetun lain 13 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

07.08.2015

Voimaantulo

01.01.2016

Säädöskokoelma
1023/2015
Päätös

Hyväksytty

134. Laki terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain 39 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

07.08.2015

Voimaantulo

01.01.2016

Säädöskokoelma
1024/2015
Päätös

Hyväksytty

135. Laki terveydenhuollon laitteista ja tarvikkeista annetun lain 58 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

07.08.2015

Voimaantulo

01.01.2016

Säädöskokoelma
1025/2015
Päätös

Hyväksytty

136. Laki geenitekniikkalain muuttamisesta

Vahvistettu

07.08.2015

Voimaantulo

01.01.2016

Säädöskokoelma
1026/2015
Päätös

Hyväksytty

137. Laki huumausainelain 49 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

07.08.2015

Voimaantulo

01.01.2016

Säädöskokoelma
1027/2015
Päätös

Hyväksytty

138. Laki apteekkimaksusta annetun lain 12 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

07.08.2015

Voimaantulo

01.01.2016

Säädöskokoelma
1028/2015
Päätös

Hyväksytty

139. Laki sairausvakuutuslain 16 luvun 6 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

07.08.2015

Voimaantulo

01.01.2016

Säädöskokoelma
1029/2015
Päätös

Hyväksytty

140. Laki Kansaneläkelaitoksesta annetun lain 24 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

07.08.2015

Voimaantulo

01.01.2016

Säädöskokoelma
1030/2015
Päätös

Hyväksytty

141. Laki sotilasvammalain 29 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

07.08.2015

Voimaantulo

01.01.2016

Säädöskokoelma
1031/2015
Päätös

Hyväksytty

142. Laki vakuutusedustuksesta annetun lain 18 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

07.08.2015

Voimaantulo

01.01.2016

Säädöskokoelma
1032/2015
Päätös

Hyväksytty

143. Laki vakuutusyhtiölain 31 luvun 8 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

07.08.2015

Voimaantulo

01.01.2016

Säädöskokoelma
1033/2015
Päätös

Hyväksytty

144. Laki transseksuaalin sukupuolen vahvistamisesta annetun lain 4 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

07.08.2015

Voimaantulo

01.01.2016

Säädöskokoelma
1034/2015
Päätös

Hyväksytty

145. Laki turkistuottajien lomituspalveluista annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

07.08.2015

Voimaantulo

01.01.2016

Säädöskokoelma
1035/2015
Päätös

Hyväksytty

146. Laki maatalousyrittäjien lomituspalvelulain muuttamisesta

Vahvistettu

07.08.2015

Voimaantulo

01.01.2016

Säädöskokoelma
1036/2015
Päätös

Hyväksytty

147. Laki työsuojelun valvonnasta ja työpaikan työsuojeluyhteistoiminnasta annetun lain 44 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

07.08.2015

Voimaantulo

01.01.2016

Säädöskokoelma
1037/2015
Päätös

Hyväksytty

148. Laki työsuojeluun liittyvien arviointielimien hyväksymisestä annetun lain 6 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

07.08.2015

Voimaantulo

01.01.2016

Säädöskokoelma
1038/2015
Päätös

Hyväksytty

149. Laki lääkelain muuttamisesta

Vahvistettu

07.08.2015

Voimaantulo

01.01.2016

Säädöskokoelma
1039/2015
Päätös

Hyväksytty muutettuna

150. Laki steriloimislain 5 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

07.08.2015

Voimaantulo

01.01.2016

Säädöskokoelma
1040/2015
Päätös

Hyväksytty

151. Laki säteilylain 65 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

07.08.2015

Voimaantulo

01.01.2016

Säädöskokoelma
1041/2015
Päätös

Hyväksytty

152. Laki terveydensuojelulain 56 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

07.08.2015

Voimaantulo

01.01.2016

Säädöskokoelma
1042/2015
Päätös

Hyväksytty muutettuna

153. Laki tupakkalain 21 ja 35 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

07.08.2015

Voimaantulo

01.01.2016

Säädöskokoelma
1043/2015
Päätös

Hyväksytty

154. Laki veripalvelulain muuttamisesta

Vahvistettu

07.08.2015

Voimaantulo

01.01.2016

Säädöskokoelma
1044/2015
Päätös

Hyväksytty

155. Laki aravalain 39 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

07.08.2015

Voimaantulo

01.01.2016

Säädöskokoelma
1045/2015
Päätös

Hyväksytty

156. Laki aravalainojen lainaehtojen muuttamisesta eräissä tapauksissa annetun lain 11 ja 12 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

07.08.2015

Voimaantulo

01.01.2016

Säädöskokoelma
1046/2015
Päätös

Hyväksytty

157. Laki asumisoikeusasunnoista annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

07.08.2015

Voimaantulo

01.01.2016

Säädöskokoelma
1047/2015
Päätös

Hyväksytty

158. Laki avustuksista erityisryhmien asunto-olojen parantamiseksi annetun lain 13 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

07.08.2015

Voimaantulo

01.01.2016

Säädöskokoelma
1048/2015
Päätös

Hyväksytty

159. Laki eräiden vuokratalolainojen lainaehtojen ilmoitusperusteisesta muuttamisesta annetun lain 6 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

07.08.2015

Voimaantulo

01.01.2016

Säädöskokoelma
1049/2015
Päätös

Hyväksytty

160. Laki oman asunnon hankintaan myönnettävien lainojen korkotuesta annetun lain 11 a §:n muuttamisesta

Vahvistettu

07.08.2015

Voimaantulo

01.01.2016

Säädöskokoelma
1050/2015
Päätös

Hyväksytty

161. Laki omistusasuntolainojen korkotuesta annetun lain 14 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

07.08.2015

Voimaantulo

01.01.2016

Säädöskokoelma
1051/2015
Päätös

Hyväksytty

162. Laki omistusasuntolainojen valtiontakauksesta annetun lain 16 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

07.08.2015

Voimaantulo

01.01.2016

Säädöskokoelma
1052/2015
Päätös

Hyväksytty

163. Laki valtiontakauksesta aravalainojen takaisinmaksamiseksi annetun lain 16 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

07.08.2015

Voimaantulo

01.01.2016

Säädöskokoelma
1053/2015
Päätös

Hyväksytty

164. Laki vuokra- ja asumisoikeustaloyhteisöjen talouden tervehdyttämisavustuksista annetun lain 8 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

07.08.2015

Voimaantulo

01.01.2016

Säädöskokoelma
1054/2015
Päätös

Hyväksytty

165. Laki vuokra-asuntojen korkotukilainalla rahoitettujen asuntojen vapautumisesta käyttörajoituksista annetun lain 6 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

07.08.2015

Voimaantulo

01.01.2016

Säädöskokoelma
1055/2015
Päätös

Hyväksytty

166. Laki vuokra-asuntojen rakentamislainojen valtiontakauksesta annetun lain 17 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

07.08.2015

Voimaantulo

01.01.2016

Säädöskokoelma
1056/2015
Päätös

Hyväksytty

167. Laki vuokratalolainojen lainaehtojen muuttamisesta annetun lain 9 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

07.08.2015

Voimaantulo

01.01.2016

Säädöskokoelma
1057/2015
Päätös

Hyväksytty

168. Laki öljysuojarahastosta annetun lain 27 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

07.08.2015

Voimaantulo

01.01.2016

Säädöskokoelma
1058/2015
Päätös

Hyväksytty

169. Laki luonnonsuojelulain 61 ja 62 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

07.08.2015

Voimaantulo

01.01.2016

Säädöskokoelma
1059/2015
Päätös

Hyväksytty

170. Laki maastoliikennelain 31 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

07.08.2015

Voimaantulo

01.01.2016

Säädöskokoelma
1060/2015
Päätös

Hyväksytty

171. Laki öljyvahinkojen torjuntalain 29 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

07.08.2015

Voimaantulo

01.01.2016

Säädöskokoelma
1061/2015
Päätös

Hyväksytty

172. Laki jätelain 137 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

07.08.2015

Voimaantulo

01.01.2016

Säädöskokoelma
1062/2015
Päätös

Hyväksytty

173. Laki Etelämantereen ympäristönsuojelusta annetun lain 37 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

07.08.2015

Voimaantulo

01.01.2016

Säädöskokoelma
1063/2015
Päätös

Hyväksytty

174. Laki vapaaehtoisesta osallistumisesta ympäristöasioiden hallinta- ja auditointijärjestelmään annetun lain 5 ja 13 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

07.08.2015

Voimaantulo

01.01.2016

Säädöskokoelma
1064/2015
Päätös

Hyväksytty

175. Laki eräiden rakennustuotteiden tuotehyväksynnästä annetun lain muuttamisesta

Päätös

Hylätty

176. Laki kadun ja eräiden yleisten alueiden kunnossa- ja puhtaanapidosta annetun lain 18 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

07.08.2015

Voimaantulo

01.01.2016

Säädöskokoelma
1065/2015
Päätös

Hyväksytty

177. Laki rakennuksen energiatodistuksesta annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

07.08.2015

Voimaantulo

01.01.2016

Säädöskokoelma
1066/2015
Päätös

Hyväksytty

178. Laki etuostolain 22 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

07.08.2015

Voimaantulo

01.01.2016

Säädöskokoelma
1067/2015
Päätös

Hyväksytty

Valiokunnan ehdotuksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

179. Laki eräiden rakennustuotteiden tuotehyväksynnästä annetun lain 37 §:n kumoamisesta

Vahvistettu

07.08.2015

Voimaantulo

01.01.2016

Säädöskokoelma
1068/2015
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki hallintolainkäyttölain muuttamisesta

2. Laki korkeimmasta hallinto-oikeudesta annetun lain 2 ja 6 §:n muuttamisesta

3. Laki hallintolain muuttamisesta

4. Laki uhkasakkolain 24 §:n muuttamisesta

5. Laki kaksikäyttötuotteiden vientivalvonnasta annetun lain 7 b §:n muuttamisesta

6. Laki konsulipalvelulain 43 §:n muuttamisesta

7. Laki Suomen talousvyöhykkeestä annetun lain 22 §:n muuttamisesta

8. Laki ulkomaanedustuksen korvauksista annetun lain 28 §:n muuttamisesta

9. Laki verojen ja maksujen täytäntöönpanosta annetun lain 10 §:n muuttamisesta

10. Laki maistraattien eräistä henkilörekistereistä annetun lain 12 §:n muuttamisesta

11. Laki henkilötietolain 45 §:n muuttamisesta

12. Laki kokoontumislain 28 §:n muuttamisesta

13. Laki eräiden luotonantajien rekisteröinnistä annetun lain 14 §:n muuttamisesta

14. Laki julkisyhteisöjen henkilöstöltä vaadittavasta kielitaidosta annetun lain 15 §:n muuttamisesta

15. Laki oikeudenkäynnin julkisuudesta hallintotuomioistuimissa annetun lain 20 §:n muuttamisesta

16. Laki sananvapauden käyttämisestä joukkoviestinnässä annetun lain 17 §:n muuttamisesta

17. Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain 33 §:n muuttamisesta

18. Laki luottotietolain 41 §:n muuttamisesta

19. Laki edunvalvontavaltuutuksesta annetun lain 43 §:n muuttamisesta

20. Laki holhoustoimesta annetun lain 87 §:n muuttamisesta

21. Laki nimilain 22 §:n muuttamisesta

22. Laki perintökaaren 5 luvun 2 a §:n muuttamisesta

23. Laki pakkokeinolain 10 luvun 64 §:n muuttamisesta

24. Laki luvan saaneista oikeudenkäyntiavustajista annetun lain 26 §:n muuttamisesta

25. Laki ylikuormamaksusta annetun lain muuttamisesta

26. Laki Saamelaisalueen koulutuskeskuksesta annetun lain 16 §:n muuttamisesta

27. Laki valtion oikeusaputoimistoista annetun lain 12 §:n muuttamisesta

28. Laki oikeusapulain 26 §:n muuttamisesta

29. Laki kansainvälisestä yhteistoiminnasta eräiden rikosoikeudellisten seuraamusten täytäntöönpanossa annetun lain 24 §:n muuttamisesta

30. Laki rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä ja selvittämisestä annetun lain 44 §:n muuttamisesta

31. Laki palosuojelurahastolain 7 §:n muuttamisesta

32. Laki passilain 37 §:n muuttamisesta

33. Laki henkilökorttilain 15 §:n muuttamisesta

34. Laki rahankeräyslain 30 §:n muuttamisesta

35. Laki arpajaislain 66 §:n muuttamisesta

36. Laki viihdelaitelain 16 §:n muuttamisesta

37. Laki kansalaisuuslain 42 §:n muuttamisesta

38. Laki pelastuslain 104 §:n muuttamisesta

39. Laki pelastustoimen laitteista annetun lain 21 §:n muuttamisesta

40. Laki Pelastusopistosta annetun lain 37 ja 38 §:n muuttamisesta

41. Laki poliisilain 5 luvun 62 §:n muuttamisesta

42. Laki puolustusvoimista annetun lain muuttamisesta

43. Laki aluevalvontalain 22 §:n muuttamisesta

44. Laki Maanpuolustuskorkeakoulusta annetun lain 33 §:n muuttamisesta

45. Laki vapaaehtoisesta maanpuolustuksesta annetun lain 30 §:n muuttamisesta

46. Laki tullilain muuttamisesta

47. Laki ajoneuvoverolain muuttamisesta

48. Laki rataverolain muuttamisesta

49. Laki valmisteverotuslain muuttamisesta

50. Laki polttoainemaksusta annetun lain muuttamisesta

51. Laki arvonlisäverolain 197 §:n muuttamisesta

52. Laki verotusmenettelystä annetun lain muuttamisesta

53. Laki autoverolain muuttamisesta

54. Laki yksityisestä huvialuksesta suoritettavasta polttoainemaksusta annetun lain 21 ja 22 §:n muuttamisesta

55. Laki arvo-osuusjärjestelmästä ja selvitystoiminnasta annetun lain 8 luvun 5 §:n muuttamisesta

56. Laki kaupankäynnistä rahoitusvälineillä annetun lain 9 luvun 1 §:n muuttamisesta

57. Laki Suomen Pankista annetun lain 28 §:n muuttamisesta

58. Laki panttilainauslaitoksista annetun lain 40 c §:n muuttamisesta

59. Laki aluehallintovirastoista annetun lain 23 §:n muuttamisesta

60. Laki tilastolain 27 §:n muuttamisesta

61. Laki valtion maksuperustelain 11 b §:n muuttamisesta

62. Laki valtionavustuslain 34 §:n muuttamisesta

63. Laki julkishallinnon ja -talouden tilintarkastajista annetun lain 22 §:n muuttamisesta

64. Laki valtiontalouden tarkastusvirastosta annetun lain 15 ja 18 §:n muuttamisesta

65. Laki ammatillisesta peruskoulutuksesta annetun lain muuttamisesta

66. Laki ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain 16 §:n muuttamisesta

67. Laki taiteen perusopetuksesta annetun lain 10 §:n muuttamisesta

68. Laki lukiolain muuttamisesta

69. Laki perusopetuslain muuttamisesta

70. Laki yliopistolain muuttamisesta

71. Laki auktorisoiduista kääntäjistä annetun lain 21 ja 22 §:n muuttamisesta

72. Laki hautaustoimilain 27 §:n muuttamisesta

73. Laki kulttuuriaineistojen tallettamisesta ja säilyttämisestä annetun lain 28 §:n muuttamisesta

74. Laki kulttuuriesineiden maastaviennin rajoittamisesta annetun lain 13 §:n muuttamisesta

75. Laki kuvaohjelmalain muuttamisesta

76. Laki eräistä kuvataiteen tekijöille suoritettavista apurahoista annetun lain 5 ja 5 a §:n muuttamisesta

77. Laki eräistä kirjailijoille ja kääntäjille suoritettavista apurahoista ja avustuksista annetun lain 1 a ja 2 c §:n muuttamisesta

78. Laki arkistolain 21 §:n muuttamisesta

79. Laki ortodoksisesta kirkosta annetun lain 104 §:n muuttamisesta

80. Laki elintarvikelain muuttamisesta

81. Laki kiinteistönmuodostamislain 285 §:n muuttamisesta

82. Laki eläinlääkärinammatin harjoittamisesta annetun lain 39 §:n muuttamisesta

83. Laki eläinten kuljetuksesta annetun lain 45 ja 46 §:n muuttamisesta

84. Laki eläintunnistusjärjestelmästä annetun lain 38 §:n muuttamisesta

85. Laki kasvinsuojeluaineista annetun lain 48 §:n muuttamisesta

86. Laki merellä toimivien kalastus- ja vesiviljelyalusten rekisteröinnistä annetun lain 33 §:n muuttamisesta

87. Laki totopelien tuottojen käyttämisestä hevoskasvatuksen ja hevosurheilun edistämiseen annetun lain 30 §:n muuttamisesta

88. Laki rehulain 51 §:n muuttamisesta

89. Laki vesihuoltolain 32 §:n muuttamisesta

90. Laki eräiden maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalan lainojen ja saamisten siirtämisestä Valtiokonttorin hoidettavaksi annetun lain 25 §:n muuttamisesta

91. Laki alusliikennepalvelulain 31 §:n muuttamisesta

92. Laki joukkoliikennelain 1 ja 53 §:n muuttamisesta

93. Laki konttilain 18 §:n muuttamisesta

94. Laki ajopiirturikorttien myöntämisen järjestämisestä annetun lain 13 §:n muuttamisesta

95. Laki alusten jääluokista ja jäänmurtaja-avustuksesta annetun lain 12 §:n muuttamisesta

96. Laki eräiden alusten ja niitä palvelevien satamien turvatoimista ja turvatoimien valvonnasta annetun lain 25 §:n muuttamisesta

97. Laki eräiden irtolastialusten turvallisesta lastaamisesta ja lastin purkamisesta annetun lain muuttamisesta

98. Laki kaupallisista tavarankuljetuksista tiellä annetun lain 31 §:n muuttamisesta

99. Laki kuljettajantutkintotoiminnan järjestämisestä annetun lain 14 §:n muuttamisesta

100. Laki kuorma- ja linja-auton kuljettajien ammattipätevyydestä annetun lain 26 §:n muuttamisesta

101. Laki lentoliikenteen valvontamaksusta annetun lain 15 §:n muuttamisesta

102. Laki maantieliikenteen liikenneyrittäjäkoulutuksesta annetun lain 8 §:n muuttamisesta

103. Laki matkustaja-aluksen henkilöluetteloista annetun lain 24 §:n muuttamisesta

104. Laki meriliikenteessä käytettävien alusten kilpailukyvyn parantamisesta annetun lain 27 §:n muuttamisesta

105. Laki rautatiejärjestelmän liikenneturvallisuustehtävistä annetun lain 57 §:n muuttamisesta

106. Laki taksinkuljettajien ammattipätevyydestä annetun lain 38 §:n muuttamisesta

107. Laki vahvasta sähköisestä tunnistamisesta ja sähköisistä allekirjoituksista annetun lain 49 §:n muuttamisesta

108. Laki luotsauslain muuttamisesta

109. Laki maantielain muuttamisesta

110. Laki postilain 80 §:n muuttamisesta

111. Laki ratalain 92 §:n muuttamisesta

112. Laki taksiliikennelain muuttamisesta

113. Laki vesiliikennelain 22 §:n muuttamisesta

114. Laki kansainvälistä taksiliikennettä tiellä koskevan Ruotsin kanssa tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja sopimuksen soveltamisesta annetun lain 8 §:n muuttamisesta

115. Laki kaivoslain 162 ja 164 §:n muuttamisesta

116. Laki kauppakamarilain 10 §:n muuttamisesta

117. Laki merimiespalvelulain 27 §:n muuttamisesta

118. Laki perintätoiminnan luvanvaraisuudesta annetun lain 14 §:n muuttamisesta

119. Laki valmismatkaliikkeistä annetun lain 21 §:n muuttamisesta

120. Laki kiinteistönvälitysliikkeistä ja vuokrahuoneiston välitysliikkeistä annetun lain 15 ja 21 §:n muuttamisesta

121. Laki sähkön alkuperän varmentamisesta ja ilmoittamisesta annetun lain muuttamisesta

122. Laki tuotteiden ekologiselle suunnittelulle ja energiamerkinnälle asetettavista vaatimuksista annetun lain 39 ja 40 §:n muuttamisesta

123. Laki työajasta kotimaanliikenteen aluksissa annetun lain muuttamisesta

124. Laki päästökauppalain 75 ja 76 §:n muuttamisesta

125. Laki kotoutumisen edistämisestä annetun lain 82 §:n muuttamisesta

126. Laki eräiden valtion tukea koskevien Euroopan yhteisöjen säännösten soveltamisesta annetun lain muuttamisesta

127. Laki elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksista annetun lain 26 §:n muuttamisesta

128. Laki kilpailu- ja kuluttajavirastosta annetun lain 16 §:n muuttamisesta

129. Laki ydinenergialain 75 §:n muuttamisesta

130. Laki ihmisen elimien, kudoksien ja solujen lääketieteellisestä käytöstä annetun lain 26 §:n muuttamisesta

131. Laki raha-automaattiavustuksista annetun lain 40 §:n muuttamisesta

132. Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain 15 §:n muuttamisesta

133. Laki sosiaali- ja terveydenhuollon palvelusetelistä annetun lain 13 §:n muuttamisesta

134. Laki terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain 39 §:n muuttamisesta

135. Laki terveydenhuollon laitteista ja tarvikkeista annetun lain 58 §:n muuttamisesta

136. Laki geenitekniikkalain muuttamisesta

137. Laki huumausainelain 49 §:n muuttamisesta

138. Laki apteekkimaksusta annetun lain 12 §:n muuttamisesta

139. Laki sairausvakuutuslain 16 luvun 6 §:n muuttamisesta

140. Laki Kansaneläkelaitoksesta annetun lain 24 §:n muuttamisesta

141. Laki sotilasvammalain 29 §:n muuttamisesta

142. Laki vakuutusedustuksesta annetun lain 18 §:n muuttamisesta

143. Laki vakuutusyhtiölain 31 luvun 8 §:n muuttamisesta

144. Laki transseksuaalin sukupuolen vahvistamisesta annetun lain 4 §:n muuttamisesta

145. Laki turkistuottajien lomituspalveluista annetun lain muuttamisesta

146. Laki maatalousyrittäjien lomituspalvelulain muuttamisesta

147. Laki työsuojelun valvonnasta ja työpaikan työsuojeluyhteistoiminnasta annetun lain 44 §:n muuttamisesta

148. Laki työsuojeluun liittyvien arviointielimien hyväksymisestä annetun lain 6 §:n muuttamisesta

149. Laki lääkelain muuttamisesta

150. Laki steriloimislain 5 §:n muuttamisesta

151. Laki säteilylain 65 §:n muuttamisesta

152. Laki terveydensuojelulain 56 §:n muuttamisesta

153. Laki tupakkalain 21 ja 35 §:n muuttamisesta

154. Laki veripalvelulain muuttamisesta

155. Laki aravalain 39 §:n muuttamisesta

156. Laki aravalainojen lainaehtojen muuttamisesta eräissä tapauksissa annetun lain 11 ja 12 §:n muuttamisesta

157. Laki asumisoikeusasunnoista annetun lain muuttamisesta

158. Laki avustuksista erityisryhmien asunto-olojen parantamiseksi annetun lain 13 §:n muuttamisesta

159. Laki eräiden vuokratalolainojen lainaehtojen ilmoitusperusteisesta muuttamisesta annetun lain 6 §:n muuttamisesta

160. Laki oman asunnon hankintaan myönnettävien lainojen korkotuesta annetun lain 11 a §:n muuttamisesta

161. Laki omistusasuntolainojen korkotuesta annetun lain 14 §:n muuttamisesta

162. Laki omistusasuntolainojen valtiontakauksesta annetun lain 16 §:n muuttamisesta

163. Laki valtiontakauksesta aravalainojen takaisinmaksamiseksi annetun lain 16 §:n muuttamisesta

164. Laki vuokra- ja asumisoikeustaloyhteisöjen talouden tervehdyttämisavustuksista annetun lain 8 §:n muuttamisesta

165. Laki vuokra-asuntojen korkotukilainalla rahoitettujen asuntojen vapautumisesta käyttörajoituksista annetun lain 6 §:n muuttamisesta

166. Laki vuokra-asuntojen rakentamislainojen valtiontakauksesta annetun lain 17 §:n muuttamisesta

167. Laki vuokratalolainojen lainaehtojen muuttamisesta annetun lain 9 §:n muuttamisesta

168. Laki öljysuojarahastosta annetun lain 27 §:n muuttamisesta

169. Laki luonnonsuojelulain 61 ja 62 §:n muuttamisesta

170. Laki maastoliikennelain 31 §:n muuttamisesta

171. Laki öljyvahinkojen torjuntalain 29 §:n muuttamisesta

172. Laki jätelain 137 §:n muuttamisesta

173. Laki Etelämantereen ympäristönsuojelusta annetun lain 37 §:n muuttamisesta

174. Laki vapaaehtoisesta osallistumisesta ympäristöasioiden hallinta- ja auditointijärjestelmään annetun lain 5 ja 13 §:n muuttamisesta

175. Laki eräiden rakennustuotteiden tuotehyväksynnästä annetun lain muuttamisesta

176. Laki kadun ja eräiden yleisten alueiden kunnossa- ja puhtaanapidosta annetun lain 18 §:n muuttamisesta

177. Laki rakennuksen energiatodistuksesta annetun lain muuttamisesta

178. Laki etuostolain 22 §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

13.11.2014

Ministeriö

Oikeusministeriö

Esittelijä

Lainsäädäntöneuvos Manner

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

14.11.2014

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
18.11.2014 Päättynyt PTK 114/2014 7
Päätös

Asia lähetettiin lakivaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan on annettava lausunto.

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Lakivaliokunta

Mietintö

Lakivaliokunnan mietintö
LaVM 26/2014 vp
Valmistunut

20.02.2015

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella lakivaliokunta ehdottaa, että 2., 3., 5.-22., 24.-37., 39., 40., 42., 44.-48., 50.-64., 66.-69., 71.-79., 81.-91., 93.-98., 101.-105., 107.-119., 121.-124., 126., 128.-148., 150., 151., 153.-174. ja 176.-178. lakiehdotus hyväksytään muuttamattomina, että 1., 4., 23., 38., 41., 43., 49., 65., 70., 80., 92., 99., 100., 106., 120., 125., 127., 149. ja 152. lakiehdotus hyväksytään muutettuina, että hyväksytään uusi 179. lakiehdotus ja että 175. lakiehdotus hylätään.

Lausunnot

Perustuslakivaliokunnan lausunto
PeVL 55/2014 vp
Valmistunut

23.01.2015

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

24.02.2015

Istuntopöytäkirja
PTK 159/2014 vp
Päätös

Mietintö pantiin pöydälle 25.2.2015 pidettävään täysistuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
25.02.2015 Päättynyt PTK 160/2014 4
Päätös

Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen sisältyvän 1.-174. ja 176.-178. lakiehdotuksen ja mietinnössä ehdotetun uuden 179. lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Eduskunta yhtyi valiokunnan ehdotukseen hallituksen esitykseen sisältyvän 175. lakiehdotuksen hylkäämisestä. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
03.03.2015 Päättynyt PTK 163/2014 14
Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt, hallituksen esitykseen sisältyvät 1.-174. ja 176.-178. lakiehdotuksen ja mietinnössä ehdotetun uuden 179. lakiehdotuksen. Eduskunta pysyi ensimmäisessä käsittelyssä tekemässään päätöksessä hallituksen esitykseen sisältyvän 175. lakiehdotuksen hylkäämisestä. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi.

Lainsäätämisjärjestys

Hallituksen esitys

Perustuslaki 72 §

Perustuslakivaliokunnan lausunto

Valiokunta esitti, että lakiehdotukset voidaan käsitellä tavallisen lain säätämisjärjestyksessä.

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

29.05.2015

​​​​